Vinger in de pap

Het kan snel gaan. In april werd wethouder Kleijer in lokale media nog geciteerd dat hij had aangegeven dat hij beschikbaar is voor de verkiezingen van volgend jaar. Amper twee maanden later wordt zijn vertrek als wethouder aangekondigd. Bij mij op het werk duurt het regelmatig maanden voordat een schijnbaar eenvoudige sollicitatieprocedure doorlopen is, maar de nieuwe manager van het Specialistisch Centrum Ouderenzorg bij Zorggroep Noordwest Veluwe weet in april nog van niets en is twee maanden later benoemd. Maar goed, felicitaties zijn op z'n plaats voor Ard Kleijer voor deze nieuwe uitdaging. Na ruim tien jaar wethouderschap, een periode die de meeste wethouders tegenwoordig al lang niet meer redden, mag je natuurlijk best eens verder kijken wat er op je loopbaanpad komt.

Nu zit Putten wel met de situatie dat een wethouder opstapt in oktober 2017 terwijl zijn termijn doorloopt tot de verkiezingen in maart 2018. De vraag is wat er gaat gebeuren in deze periode van zes maanden. Er waren drie mogelijkheden. Wethouder Kleijer blijft aan tot maart volgend jaar. Dit zal ongetwijfeld besproken zijn in het sollicitatieproces van de afgelopen maanden maar er is dus voor gekozen om dit niet te doen. Dan blijven er voor nu twee mogelijkheden over. Een mogelijkheid is dat de portefeuille van Kleijer wordt verdeeld over de overige collegeleden voor deze relatief korte periode. Ik zie het niet gebeuren en snap dat ook wel.

Het is anders dan bij de landelijke politiek waar waarneming van ministerposten vaker voorkomt voor dergelijke perioden. Daar zijn altijd meerdere ministers van de verschillende coalitiepartijen. In Putten heeft elke coalitiepartij één wethouder geleverd in het college van B&W. Als die wegvalt, heb je als politieke partij geen rechtstreekse inmenging in datzelfde college. Wil je als coalitiepartij je vinger in de pap houden dan is er maar één manier. Dat is een nieuwe wethouder aanstellen. Ook al is dat maar voor een relatief korte periode van zes maanden. Je kunt allerlei bezwaren daartegen verzinnen. Heeft het zin iemand voor zes maanden in te werken? Hoeveel wordt iemand met een termijn van zes maanden vanuit de ambtenarij erbij betrokken? Hoe gaat het met wachtgeldregelingen voor kortlopende wethouders?

Voor de oppositie zou het echter heel populistisch zijn om ineens de ChristenUnie het politiek kwalijk te nemen dat zij voor die politieke vinger in de collegepap toch een nieuwe wethouder naar voren schuiven. Of Gerbert Priem een geschikte (interim?) wethouder zal zijn is wel aan de politiek. Daar mag de oppositie ook wat van vinden en zich zelfs gepasseerd voelen, maar het is ook logisch dat de coalitiepartijen uiteindelijk deze keuze maken.

Ik ben overigens wel beschikbaar voor de verkiezingen op 21 maart 2018. Ik zal dan gebruik maken van mijn actief kiesrecht. Dat klinkt spannender dan het is. Het betekent dat ik zal gaan stemmen. Misschien bedoelde Ard Kleijer dat eigenlijk ook wel in april…

Martijn Fabriek