Columns

Martijn Fabriek

Columnist:

Fabrieksterrein

Duur(zaam) huis

De afgelopen zaterdagen kon je huizen kijken in het kader van de Nationale Duurzame Huizen Route. Dit was het vijfde jaar dat deze gehouden werd. In Putten was de lustrumfeestvreugde minimaal met maar twee aangemelde huizen.

Martijn Fabriek

Columnist:

Fabrieksterrein

Bijtekenen

Ik heb mijn kleuterschooljaren doorgebracht op kleuterschool Hummeloord. Deze kleuterschool was gelegen achter de huizen tussen de Schoolstraat en de Mauritsstraat. Later heeft Sportschool Putten nog jaren in het gebouw gezeten, maar intussen is het gebouw alweer een tijd geleden gesloopt.

Martijn Fabriek

Columnist:

Fabrieksterrein

(Om)leiden naar gevaar

De afgelopen weken kwam ik een paar keer terecht bij het afgesloten stuk van de Stationsstraat. Een paar keer op maandagochtend voor zeven uur om iemand naar het station te brengen en een paar keer 's middags als ik bij het naar huis rijden vergeten was dat er een omleiding was.

Martijn Fabriek

Columnist:

Fabrieksterrein

Postsubsidie

Toen ik nog een tiener was, heb ik jaren lang post bezorgd voor de (toen nog) Woningbouwvereniging. Het ging maandelijks om rekeningen van huurders die nog niet via automatische incasso betaalden.

Martijn Fabriek

Columnist:

Fabrieksterrein

Voorzieningen

Wij mogen genieten van een weekje rondrijden met een camper in het Zwarte Woud in het zuidwesten van Duitsland. We rijden door een afwisselend landschap van dichte bossen, open heuvelachtig gebied en kleine dorpjes met oude vakwerkhuizen en houten boerderijen.

Martijn Fabriek

Columnist:

Fabrieksterrein

Rekenkamer- commissiecommissie

Het blijkt dat we ook in Putten een rekenkamercommissie hebben. Dit bestuursorgaan is een instrument van de gemeenteraad, bedoeld om de kaderstellende en controlerende beleidstaak van de raad te versterken.

Pagina's