Columns

Martijn Fabriek

Columnist:

Fabrieksterrein

Loslaten

Ben ik burgerlijk of zelfs calvinistisch als ik vind dat ik vertrouwen heb in onze overheid? Dat betekent overigens niet dat ik het altijd eens ben met alle regels in dit land of lokaal in Putten.

Martijn Fabriek

Columnist:

Fabrieksterrein

Zelfvoorzienend

Ik geef toe dat ik enorm bevooroordeeld ben. Op dit moment van schrijven kijk ik uit het raampje van de camper waarmee we in het Harz gebergte in Duitsland staan. Het kilometers verre uitzicht over afwisselend bebost en open veld is schitterend.

Martijn Fabriek

Columnist:

Fabrieksterrein

Cirkels

Ik zie sinds kort overal cirkels. Nee, gelukkig niet in graan of in mais dat nu hoog staat. Ik zie overal cirkels binnen de bebouwde kom. Zou het een teken zijn? Natuurlijk niet, ik geloof niet dat graancirkels een buitenaardse oorzaak hebben.

Pagina's