• Stefan Verkerk

Nertsenstal roept discussie op

PUTTEN De vergunning voor de bouw van een nertsenstal aan de Koekamperweg 4 in Putten kan alsnog worden verleend. Maar de leden van de commissie Ruimte gaven aan hierover toch nog in discussie te willen gaan tijdens de gemeenteraad.

Wijnand Kooijmans

De vragen van de raadsleden hebben vooral betrekking op de benodigde milieuvergunning. Inspreker Arthur Jansen gaf al aan op dit punt naar de Raad van State te gaan indien deze vergunning wordt afgegeven. Hij vindt dat de gemeente Putten sjoemelt met de aanvraag en hem bewust buiten spel wil zetten. Als eveneens nertsenhouder vecht Jansen al jaren tegen zijn buurman en hebben alle pogingen van de gemeente bemiddelend op te treden geen resultaat gehad.

EURO'S Jansen gaf aan dat de strijd hem inmiddels al 110.000 euro heeft gekost maar dat hij door blijft vechten. Hij vindt dat de vergunning voor de bouw van de stal destijds niet had mogen worden verleend omdat de afstand tussen de stal en woningen niet voldoet aan de voorschriften.

Volgens wethouder Nico Gerritsen heeft de gemeente fouten gemaakt maar geen zaken gedaan die het daglicht niet kunnen verdragen. De gemeente heeft in 2013 een vergunning verleend waarna de stal is gebouwd en in gebruik genomen. Na een lang juridisch gevecht is de vergunning herroepen en de gemeente verplicht gesteld een nieuw besluit te nemen op de aanvraag.

STRIJDIG De aanvraag is strijdig met het geldende bestemmingsplan maar kan, met een zogenoemde verklaring van geen bezwaar, worden verleend. Deze wil het college van burgemeester en wethouders nu afgeven.

Volgens wethouder Gerritsen kan de raad alleen een besluit nemen over de ruimtelijke aspecten van de aanvraag. De milieuvergunning is een zaak van het college en staat los van de nu lopende procedure. De stal was destijds 6,20 meter te groot maar is inmiddels dusdanig aangepast dat deze voldoet aan de geldende regels uit het bestemmingsplan 2006. Dat jaartal is, volgens de wethouder leidend, omdat de aanvraag is ingediend voor in 2014 een nieuw bestemmingsplan is vastgesteld.

PROBLEEM Voor veel raadsleden is de scheiding tussen de 'bouwvergunning' en de milieuvergunning moeilijk te scheiden. Op een vraag van Geke Hop (Wij Putten) gaf Gerritsen te kennen dat niet illegaal nertsen zijn gehouden door eigenaar G. Elbertsen van de Koekamperweg maar deze wel zijn gehouden in een illegale stal.

Ondanks dat enkele partijen aangeven zonder meer akkoord te willen gaan met de gevraagde vergunning willen anderen toch overleg binnen de eigen fractie en in de raad de discussie afronden.