• Wijnand Kooijmans

Oplossing voor restschulden in zicht

PUTTEN Stichting Red de Restschuld (R.E.D) wil mensen die met hun hypotheek in de problemen zijn gekomen de helpende hand toesteken. Zij bieden mensen de kans zich weer in te laten schrijven op een vast adres en begeleiden hen bij het vinden van oplossingen.

Wijnand Kooijmans

 

Opgezet door Sven Hulleman uit Den Haag en Henk Jan Schouten van der Velden uit Vaassen. Inmiddels hebben zij een beroepsprocedure tegen banken lopen bij de Hoge Raad als hoogste Nederlandse rechtscollege. Op deze wijze wil men de banken een zetje in de rug geven als het gaat om het oplossen van de problematiek van restschulden.

Aanleiding van het oprichten van de stichting was hun onderzoek naar hoe mensen in de problemen kwamen met hun hypotheken op het moment van de economische crisis. Dat verwonderde hen, beiden jurist, omdat dit in omringende landen niet gebeurde. Al snel kwamen ze erachter dat dit werd veroorzaakt door het systeem waarbij banken hun hypotheken verkochten aan andere partijen. Dat 'leverde' hen geld op wat weer werd gebruikt om nieuwe hypotheken af te sluiten. Op deze wijze werd voor 1,3 miljard aan fictief geld in hypotheken gestopt.

 

BANKEN De banken beroepen zich op de contracten die zij hebben met hypotheeknemers en willen hun geld terugzien. Dat brengt mensen in grote financiële problemen, vaak met het gevolg dat ze hun huis worden uitgezet en daardoor alleen maar verder in de problemen komen. Vaak laten ze zich niet op een nieuw adres inschrijven om familie, vrienden of anderen niet in verlegenheid te brengen of uit schaamte.

,,Wij willen kijken of wij deze mensen een handje kunnen helpen", zo zegt Henk Jan Schouten van der Velde. Hun actie heeft hen ook op de weg van Puttenaren gebracht die in de problemen zijn geraakt en huis en haard kwijt zijn of zich 'schuil' houden op een camping. Het programma Nieuwsuur heeft met burgemeester Henk Lambooij gesproken om aandacht te vragen voor de problematiek en de wijze van oplossing, zoals Putten voor ogen heeft.

Het gaan praten met banken heeft geen zin, zo heeft Schouten van der Velde ervaren. Evenmin heeft de politiek aandacht voor de problemen van de naar schatting tweehonderdduizend mensen die hier mee te maken hebben.

ADRES Met het Leger des Heils heeft de Stichting R.E.D, inmiddels toestemming mensen in te laten schrijven bij een gemeente, in dit geval Den Haag. Dat maakt dat mensen een adres hebben waar ze hun post kunnen laten komen. ,,Het openen van post is vaak het begin van het vinden van een oplossing", zo geeft de Vaassense jurist aan.

,,Het gaat vaak om mensen van wie geen adres bekend is Maar ze zijn niet verdwenen. Ze hebben geen sociale zekerheden meer en dat brengt vaak nog veel grotere problemen met zich mee. Dat betekent dat het een groot maatschappelijk probleem is waar veel te weinig aandacht voor is. In de schuldhulpverlening kunnen veel mensen ook niet, buiten de enorme kosten die daarmee zijn gemoeid."

 

MAATSCHAPPIJ ,,Wij willen bereiken dat mensen weer kunnen functioneren in de maatschappij. Het systeem in Nederland is te veel gebaseerd op het oplossen van schulden door nog meer schulden te maken. Maar dat is niet de oplossing."