• Jeroen van der Veer

Minder inbraken en geweld, meer overlast door jeugd


PUTTEN Het aantal woninginbraken binnen de gemeente Putten is in 2019 met 10 procent gedaald ten opzichte van een jaar eerder. Nog groter was de daling als het gaat om het aantal geweldsdelicten, dit aantal daalde namelijk met 21 procent.

De voorlopige cijfers over 2019 werden bekendgemaakt door burgemeester Henk Lambooij tijdens zijn nieuwjaarstoespraak. Dit tijdens een receptie waarin door hem werd teruggeblikt op zowel 2019
als vooruit werd gekeken naar 2020. Het aantal bezoekers bleef wel achter bij voorgaande jaren. Mogelijk houdt dit verband met meerdere nieuwjaarsrecepties op hetzelfde moment.

WEEKMARKT VERHUIST Dit jaar gaat het Fontanusplein op de schop evenals het Kerkplein. Dat maakt dat tijdens deze reconstructie de weekmarkt verhuist naar de parkeerterreinen achter het gemeentehuis en er tijdelijk minder parkeerplaatsen beschikbaar zijn. In 2021 wordt dan begonnen met de aanpak van het kernwinkelgebied dat onder meer in omvang wordt teruggebracht. Het gaat om werkzaamheden die zowel dit jaar als volgend jaar overlast meebrengen.

OVERLAST Lambooij maakt zich wel zorgen om de toename van het aantal meldingen over overlast, veroorzaakt door jeugd. In 2019 kwamen 83 meldingen binnen, een jaar eerder waren dat er nog maar 39. Voor Lambooij reden om in gesprek te gaan met zowel de welzijnsinstellingen binnen de gemeente Putten als de politie. Tegenover deze verontrustende cijfers staat een daling van het aantal verkeersongevallen met 16 procent. Het aantal letselongevallen daalde met 21 procent, zo blijkt uit de voorlopige cijfers.

WONINGEN Door Puttens eerste burger werd ook het tekort aan woningen binnen zijn gemeente benoemd. Voorlopig kan er nog worden gebouwd in Rimpeler, maar volgens Lambooij bestaat de noodzaak om ook daarna door te kunnen bouwen. Hierover moet de gemeenteraad in 2020 besluiten gaan nemen aan de hand van de mogelijkheden die door het college zijn aangedragen. De woningen na Rimpeler moeten vooral komen in Putten-Zuid en Husselerveld.

Kortingen van het Rijk hebben er mede toe bijgedragen, zo geeft Lambooij aan, dat de lasten voor de burger moesten worden verhoogd. Ook al zijn deze, in vergelijking met andere gemeenten, nog steeds laag. Volgens de burgervader moet wel worden beseft dat een bestuurder met de verhogingen nooit de populariteitsprijs wint van de inwoners. Volgens hem zijn door zowel college als de gemeenteraad volwassen keuzes gemaakt. Ondanks de financiële tegenwind waarmee de gemeente werd geconfronteerd en een toenemende vraag om zorg van zowel ouderen als jeugdigen.

Burgemeester Lambooij geeft aan dat de jaarwisseling zonder noemenswaardige problemen is verlopen. Wel is er flink geknald volgens Puttens eerste burger. Er werden dertig vergunningen verleend voor het afschieten van carbid, terwijl er ook nog eens 25 aanvragen waren voor vreugdevuren, zo maakte hij al eerder bekend. De gemeente heeft naar eigen zeggen streng gecontroleerd op de naleving van de voorschriften.