Aangeboden herinnering

Net zoals ik zullen veel Puttenaren nog nooit bij de razziaherdenking op 2 oktober geweest zijn. Rond deze tijd zullen velen toch ook wel even extra met de herinnering aan de razzia bezig zijn. Zeker dit jaar rondom het thema 75 jaar bevrijding is er veel extra te lezen in de kranten over de razzia en de jarenlange gevolgen daarvan voor Putten en zijn inwoners.

Het in de kerken zingen van de oude berijming van psalm 84 zoals die tijdens de razzia in de Oude Kerk gezongen werd, vind ik zelf altijd heel aangrijpend. Rond deze tijd gaan we vaak even lopen bij het herdenkingsmonument bij de Vrouw van Putten. Meestal is dat net na 2 oktober om te kijken bij de neergelegde kransen.

Sinds een paar jaar staat er een boompje op het gras bij de gedachtenisruimte. Het is een moerbeiboom, de boom die ook voorkomt in de genoemde psalm 84. Daar staat nu ook een bordje bij door wie de boom is aangeboden. Je ziet wel vaker dat iets aangeboden wordt door een vereniging of bedrijf. Bijvoorbeeld een bankje in het bos met een klein gegraveerd plaatje wie dat bankje daar heeft geplaatst. Of bijvoorbeeld de bruine promotieborden geplaatst door de ANWB ter gelegenheid van hun 100-jarig bestaan. Vaak is het wel zo dat degene die iets aangeboden heeft dat ook duidelijk wil tonen.

Dat is bij dit moerbeiboompje ook wel het geval. De letterlijke tekst op dat bordje is als volgt: "AANGEBODEN BIJ HET 15-JARIG BESTAAN VAN ChristenUnie Putten." Daaronder in veel kleinere letters: "Gaan zij door het dal van de moerbeibomen, dan maken zij God tot hun bron; ook zal de regen hen overvloedig bedekken. (Ps. 84:7)." Daaronder in weer grotere letters: "ChristenUnie".

Het is niet eens een heel groot bordje, maar waarom moet er nou weer in relatief grote hoofdletters vermeld worden dat dit bij een gedachtenisruimte geplante boompje door een eerder jubilerende politieke partij is geplaatst? De psalm die juist de schakel is tussen dit moerbeiboompje en de gedachtenisplek is dan weer in kleinere letters geschreven. Grotere letters vallen altijd eerder op. Zal dat ook de bedoeling geweest zijn van de makers?

Wat mij betreft was het helemaal beter geweest als dit bordje niet geplaatst was. Mag ik de razzia blijven gedenken en herinneren door (het zingen van) psalm 84 en even stil te staan bij de Vrouw van Putten en het moerbeiboompje zonder dat mijn herinnering aan de razzia aangeboden is door een jubilerende politieke partij?

Martijn Fabriek.