Apen en bomenreservaten

Ik zit met de laptop op schoot te bedenken waarover ik ga schrijven. Opeens wijst onze zoon van twee door het raam bij de achtertuin naar buiten en roept: ,,Aap, aap!" Ik kan vanuit mijn positie niet zien waar hij naar wijst en zonder verder te kijken zeg ik tegen hem dat er buiten in onze achtertuin echt geen apen zijn. Hij blijft echter naar buiten kijken en 'aap, aap' roepen. Tja, dan ga je toch twijfelen. Ik kijk naar buiten en zie een achterbuurman metershoog bovenin een boom zitten om takken af te zagen. Om te voorkomen dat er een verkeerde indruk gewekt wordt dat wij de buren zo noemen, even de volgende toelichting. Een paar weken geleden zijn we in Artis geweest. Daar hebben we ook gestaan bij de apenrots waar de apen hoog in de bomen zitten en tussen de bomen slingeren. Dat laatste deed deze buurman natuurlijk (gelukkig) niet, maar evengoed vond ik dat hij op respectabele hoogte op de takken zat om ze af te zagen. Ik doe het hem niet na. Ik heb geen hoogtevrees en wil dat ook graag zo houden.

Uiteindelijk is de hele boom gerooid. Er zullen ongetwijfeld allerlei legale en legitieme redenen geweest zijn om deze boom te verwijderen. Vanuit ons achterraam is Putten nu zeker geen Putten Bomendorp meer.

Als je weken achtereen de aangevraagde en verleende kapvergunningen bekijkt, dan lijken er steeds meer ramen bij te komen in de bebouwde kom waar je naar buiten kijkend niet meer van een bomendorp kunt spreken. De gepubliceerde kapvergunningen gelden alleen voor de bomen van de waardevolle bomen lijst. Hoeveel andere bomen gekapt worden zonder dat daar vergunning voor nodig is, is helemaal niet bekend. Er lijkt met schijnbaar gemak gekozen te worden om bomen te kappen voor aanleg van nieuwe rotondes of houtwallen te laten sneuvelen voor een paar extra huizen in een nieuw te bouwen woonwijk.

Het is helemaal bijzonder dat Bedrijvenkring Putten als de bedenkers van Putten Bomendorp zelf onlangs beweerde dat de term Putten Bomendorp helemaal niet voor inwoners van Putten bedoeld is. Dit moet vooral marketingtechnisch ingezet kunnen worden. Een beetje gechargeerd omschreven betekent dit dat de meeste Puttenaren straks geen bomen meer vanuit het raam zien, maar de Bedrijvenkring promoot Putten als bomendorp omdat er aan de rand van Putten een bos ligt. Hoewel, hoe lang nog aan de rand van Putten? Ook hier zijn er alweer voorstellen om een hap uit dit bos te nemen omdat er bomen moeten wijken voor een naar het bos te verschuiven bushalte van de Garderenseweg. Als dit doorgaat, is meteen duidelijk wat een waardevolle bomen lijst in Putten Bomendorp voor de gemeente Putten zelf eigenlijk waard is.

Ik zal mijn zoon leren dat niet iedereen die boven in een boom klimt een aap is. Ik hoop niet dat ik mijn zoon straks ook moet leren dat je in Putten alleen nog maar bomen in een soort bomenreservaat ergens richting Garderen kunt vinden.

Martijn Fabriek.