Beste Gert uit Putten

Beste Gert uit Putten,

Vorige week schreef je een ingezonden stuk in De Puttenaer met de titel 'Putten, waar de natuur de kleur bepaalt'.

De aanleiding van je stuk was de Nashville-verklaring. Laat ik voor de duidelijkheid voorop stellen dat ik daar ook niet achter sta. Aan de andere kant sta ik er ook niet achter dat we tegenwoordig bij elke gebeurtenis in de wereld per se van bestuurders een verplichte tegenverklaring noodzakelijk vinden. Dat is namelijk iets dat jij verwacht had en eigenlijk ook eist van jouw en mijn burgemeester. Eigenlijk schrijf je gewoon dat als de burgemeester zich door het hijsen van de regenboogvlag niet tégen de verklaring uitspreekt dat hij en daarmee ook Putten zich er dus vóór uitspreken. Ofwel als iemand zich niet actief keert tegen jouw tegenstander dan wordt die iemand automatisch ook jouw tegenstander. Met dit uitgangspunt lijk je op den duur niet alleen Putten maar alles en iedereen als tegenstanders te beschouwen. Dat zou spijtig zijn, maar daar voel ik mij nog niet eens door aangesproken.

Als (in jouw ogen religieuze) Puttenaar voel ik me wel aangesproken door iets anders. Je maakte een insinuerende zinspeling dat er een samenhang zou zijn tussen het niet horen van de groep LHBTI'ers (en eigenlijk ook alle niet-religieuzen) in Putten enerzijds en het dalende inwoneraantal van Putten anderzijds. Stel dat deze samenhang er wel zou zijn. Je beweert dus serieus dat de Puttense bevolkingsdaling komt door LHBTI'ers en niet-religieuzen die zich in het religieuze Putten niet (meer) thuis voelen en wegtrekken. Waar gaan ze dan heen?

Buurgemeente Barneveld heeft wel een grote bevolkingsgroei. Dan is het net zo onzinnig om te beweren dat die bevolkingsgroei van Barneveld dus ontstaat door het vestigen van diezelfde groep LHBTI'ers en niet-religieuzen. Ik denk overigens niet dat je juist Barneveld voor ogen had als voorbeeld-groeigemeente voor Putten. Hoe dan ook. Je maakt in ieder geval wel heel erg gemakkelijk gebruik van een niet-bewezen samenhang voor een extra dramatisch effect in je betoog. Een dramatisch effect dat overigens wel ten koste gaat van veel goedbedoelende inwoners van onze gemeente.

Beste Gert, Putten is dan misschien inderdaad niet die kleurrijke gemeente met regenboogvlagzwaaiende burgemeester die jij voor ogen hebt. Aan de andere kant is het nu ook weer niet zo zwart-wit. Een niet-regenboogvlagzwaaiende burgemeester betekent echt niet dat heel Putten en de kerk die volgens jou in Putten de kleur bepaalt automatisch vóór de Nashville-verklaring zouden zijn.

Martijn Fabriek.

Voor de volledigheid: de achternaam van de schrijver van het ingezonden artikel was op het moment dat de krant naar de drukker ging (nog) niet bekend bij de redactie. Zijn naam is Gert van de Kraats.