• Gemeente Putten

Dimdammen

Het werk van een wethouder stopt niet bij de gemeentegrenzen. Wij hebben veel bestuurlijk contact met de provincie en Arnhem. Ook praten wij geregeld met de buurgemeenten. Vorige week was ik met 150 collega-wethouders aanwezig in de Tweede Kamer. Daar werd gesproken over de jeugdzorg. Ik vertel u niets nieuws dat er op dit gebied veel loos is. De vraag naar jeugdzorg is in de afgelopen jaren enorm toegenomen. Tegelijkertijd zijn de financiële middelen vanuit het rijk onvoldoende.

TEKORT In Putten gaven wij de laatste jaren 7 miljoen euro uit aan de jeugdzorg. 'Den Haag' stelde daar jaarlijks een bedrag van 5 euro miljoen tegenover. Daarmee komen wij fors tekort en dat zorgt voor druk op onze gemeentelijke begroting. Om het tij te keren voeren wij de komende jaren daarom flinke veranderingen door in de jeugdzorg. Door praktijkbegeleiders toe te voegen aan de huisartsen hopen wij dat er minder dure doorverwijzingen nodig zijn. Ook proberen wij de bureaucratie te verminderen. Dit door de administratie efficiënter te organiseren. Onze ambitie is om meer zorg voor minder geld te leveren. Daar wordt keihard aan gewerkt op lokaal niveau. Niet alleen door de gemeente maar zeker ook door al die werkers in de zorg.

GEEN RECHT Dat harde werken ontgaat de politici in Den Haag een beetje, concludeerde ik tijdens mijn bezoek aan de Tweede Kamer. Politiek Den Haag heeft het nodige op- en aan te merken op de wijze waarop de gemeenten met de jeugdzorg omgaan. En dat terwijl de verantwoordelijkheden feitelijk nog maar net zijn overgedragen.

Door de touwtjes op het terrein van jeugdzorg voor een deel weer zelf in handen te nemen, denkt de landelijke politiek de kosten te kunnen beperken. Dat klinkt als "wij weten en kunnen het beter". Deze opstelling doet naar mijn mening geen recht aan gemeenten en organisaties die iedere dag hun best doen om kwetsbare jongeren te ondersteunen.

TERUGDRAAIEN In plaats van te dimdammen over procedures en verantwoordelijkheden lijkt het mij wijs als de Haagse politiek de stevige bezuinigingen die in 2015 zijn doorgevoerd op de jeugdzorg terug te draaien. Dat stelt ons als gemeente in staat om ons werk goed te doen en adequaat te reageren op de toenemende vraag naar jeugdzorg. Met het naar elkaar wijzen door overheden onderling is geen kind in ons land geholpen.

Gerbert Priem, wethouder