Duur(zaam) huis

De afgelopen zaterdagen kon je huizen kijken in het kader van de Nationale Duurzame Huizen Route. Dit was het vijfde jaar dat deze gehouden werd. In Putten was de lustrumfeestvreugde minimaal met maar twee aangemelde huizen.

Dit aantal is in schril contrast met de nieuwsberichten en bekendmakingen vanuit de gemeente Putten met de openingszin 'Steeds meer mensen ontdekken het belang om mee te doen aan de Nationale Duurzame Huizen Route'. Het levert in ieder geval wel een overzichtelijke route op.

Ik zat eens te kijken op de website van de Duurzame Huizen Route. Wat mij vooral opviel is de grote hoeveelheid (half)vrijstaande huizen binnen het aanbod. Als je mag afgaan op de foto's die erbij staan, zijn het over het algemeen niet de kleinste woningen. Sterker nog, bij de meeste deelnemende woningen zou een verkoopmakelaar al gauw terecht de term 'villa' in de verkooptekst plaatsen. Deze verhouding hoeft natuurlijk niet te betekenen dat deze villabewoners in hun duurzame huizen route-huis absoluut gezien duurzamer zijn dan ik. Misschien verbruikt hun duurzame woning jaarlijks nog steeds meer energie dan mijn rijtjeswoningen van de afgelopen jaren.

Deze verhouding hoeft ook niet te betekenen dat villabewoners per definitie duurzamer zijn dan degenen die het met (veel) kleinere stulpjes moeten doen. Wellicht hebben villabewoners wat meer spaargeld over en met de huidige spaarrentestanden is investeren in duurzame projecten met een lagere energierekening tot gevolg best interessant.

Laat ik het zo zeggen: als je ruim de financiële middelen ervoor hebt, dan is het makkelijk praten over duurzaamheid en daar in te investeren. Een bijkomstigheid (of eigenlijk soms juist het doel?) is dat je minder energiekosten hebt. Laten we ons goed realiseren dat dit niet voor iedereen geldt. Voor iemand zonder die middelen is er helemaal geen keuze om in duurzaamheid of een lagere energierekening te investeren. Terwijl verschillende overheden, waaronder onze gemeente, het wel regelmatig zo mooi over duurzaamheid hebben, zijn veel inwoners vooral bezig hoe ze de jaarlijks verhoogde energiebelasting kunnen opbrengen.

Over duurzaamheid en onze gemeente gesproken. Het gemeentehuis wordt toekomstbestendig gemaakt. Het hele project kost miljoenen, maar het belangrijkste nieuws is dat een in verhouding schamele 60.000 euro bespaard wordt door het schrappen van energiebesparende maatregelen. Als we volgens de overheid met z'n allen toch zo duurzaam willen zijn, dan betaalt wat mij betreft iedere inwoner éénmalig 3 euro extra aan gemeentelijke belastingen en is dit ook weer opgelost. In mijn gezin zou dat om een tientje gaan. Ik maak het zo over.

Hoe cynisch ook, dit bewijst hoe makkelijk het is om te praten over de noodzaak van duurzaamheid als je de financiële middelen ervoor hebt.

Martijn Fabriek.