Geen mooi (voor)uitzicht

Twee weken geleden waren we in Bad Gastein in Oostenrijk. Deze wintersportplaats is ook een kuuroord, het voorvoegsel 'Bad' geeft dat al aan. Vanaf het einde van de 19e eeuw toen de Alpenspoortunnel er werd aangelegd tot ver in de 20e eeuw was dit een luxe oord waar de machtigen, rijken en beroemdheden van die tijden graag even kwamen tonen hoe machtig, rijk en beroemd ze wel niet waren. Es war einmal… Op afstand zien de ooit majestueuze hotels er nog imposant en vol grandeur uit, maar als je dichterbij komt zie je dichtgetimmerde ramen en gekleurd buitenpleisterwerk dat overal loslaat. Grote historische foto's in de onderste raamkozijnen in deze gebouwen leiden af zodat je niet naar boven kijkt en ziet dat het voor de rest een ruïne aan het worden is. Er zijn zeker mooie kuurbaden en mooie wintersportgebieden in de buurt, maar de kans is klein dat deze enorme hotels binnenkort vervangen zullen worden door nieuwbouw. En dus blijft het maar staan.

Wat ook maar blijft staan is het pand op de hoek Bakkerstraat-Verlengde Dorpsstraat. Het enige verschil met de hotels in Bad Gastein is dat het pand in Putten er ook op afstand niet uit ziet. Terwijl wij in Bad Gastein zaten, kwam de fractie van Wij Putten met een voorstel om handhavend op te treden om de eigenaar te verplichten dit pand te slopen. Dit pand duikt geregeld op bij de berichten en filmpjes van deze politieke partij. Bijna net zo vaak schrijf ik erover dat ondanks dat er helemaal niets mee gebeurt.

Nu is het dus anders. Wij Putten toont nu politieke wil en neemt daadwerkelijk actie in de raadscommissie Ruimte om sloop te forceren. Een goede zet van Wij Putten. Eindelijk wordt het officieel op de politieke agenda gezet. Het is jammer dat het initiatief wat wordt overschaduwd door de meningsverschillen met de eigenaar over hoe dingen in het verleden ooit gelopen zijn. Wat helemaal jammer is dat de overige politieke partijen een slappe afwachtende positie innemen. Er is nog helemaal niets zeker, maar de meeste partijen gaan er gemakshalve al van uit dat deze situatie zich binnenkort vanzelf wel oplost. Een andere partij haalt er een ander verwaarloosd pand bij om niets over dit pand te hoeven zeggen. Het onzinnigste argument om niet te slopen is dat Puttenaren liever niet tegen een braakliggend stuk grond aankijken. Alsof een leeg stukje grond van een paar vierkante meter meer opvalt en meer ergernis oproept dan een metershoog bouwvallig krot van zo'n 170 m³ op zo'n zichtlocatie.

Het is nu helaas duidelijk dat behalve Wij Putten de overige politieke partijen liever maar weer afwachten met hun spreekwoordelijke kop in het (al dan niet braakliggende) zand. Voor Puttenaren biedt dit voorlopig geen mooi vooruitzicht. Het is ook duidelijk dat eigenaar De Vette liever afwacht dan iets (voorlopig) te investeren in het Puttense centrum. Waarschijnlijk komt hij via andere wegen vanuit het buitengebied het centrum binnenrijden. Voor Puttenaren biedt hij hierin voorlopig ook geen mooi (voor)uitzicht.

Martijn Fabriek.