Kiezen

Over twee weken zijn de Tweede Kamerverkiezingen. Er doen 28 partijen mee, dus er valt zeker iets te kiezen. Voor de verkiezingspropaganda worden op verschillende plaatsen door de gemeente aanplakborden beschikbaar gesteld. Vanwege het grote aantal partijen zijn de aanplakborden uitgebreid met een extra plaat eronder. Deze houten plaat heeft de kleur van onbehandeld vurenhout en ziet er eigenlijk niet uit in combinatie met het bruingelakte bord erboven. Maar goed, wij willen alle partijen hun democratisch recht op het aanplakken niet ontnemen, dus die ruimte moet er zijn.

De afgelopen weken kon ik het toch niet nalaten om even naar de borden te kijken hoe vol ze zijn als ik er langsreed. Er is voldoende ruimte over en het is duidelijk dat niet alle partijen die meedoen aan de Tweede Kamerverkiezingen een plakkende afvaardiging in Putten hebben. Bij sommige partijen is dat maar goed ook, maar omdat het om landelijke verkiezingen gaat is dit niet de plek om daarover te schrijven.

Vorige week donderdag zag ik wel een opvallende poster op één van de aanplakborden. Ik reed 's morgens langs het aanplakbord bij school Steenenkamer. Naast de posters van bekende en mij nog volstrekt onbekende partijen had iemand een poster geplakt met de tekst: 'Kies voor Jezus'. Het werkwoord 'kiezen' komt er weliswaar in voor en natuurlijk begrijp ik het bedoelde verband tussen deze poster en de verkiezingsposters eromheen. Toch is het zeker geen verkiezingspropaganda waar de borden voor bedoeld zijn. Welke achtergrond deze plakker dan ook heeft (lijkt me in dit geval niet zo moeilijk) en of je het wel of niet eens bent met de boodschap doet niet eens ter zake. Iemand heeft bewust gekozen om iets te plakken op een gemeentelijke aanplakbord waar dit niet thuishoort.

's Middags reed ik weer langs dezelfde plek. Intussen was de storm over Nederland aan het razen. Deze poster was daar blijkbaar niet tegen bestand en hing nog aan één randje aan het bord. Door het opkrullen van de poster door de opgedroogde lijm was de meeste tekst niet meer leesbaar. Het enige overgebleven nog leesbare woord was: 'Kies'…

Daar kan ik het alleen maar mee eens zijn. Ik hoop overigens dat iedereen voor Hem kiest. Aan de andere kant hoop ik ook dat niet iedereen er voor kiest om dat op deze manier te uiten.

Martijn Fabriek.