Lokaal (tegen) stoken

Over het algemeen vind ik het geen goede ontwikkeling dat de landelijke overheid steeds meer taken en verantwoordelijkheden naar lokale overheden verschuift. Als argument wordt vaak gebruikt dat er op lokaal gebied beter maatwerk geleverd kan worden. In de praktijk is het meestal een vorm van bezuinigingen opleggen, de gemeente moet hetzelfde doen maar krijgt er minder geld voor dan dat de landelijke overheid er zelf voor uitgaf. Ook schuift de landelijke politiek steeds meer verantwoordelijkheden af naar lagere overheden hoe burgers met elkaar om mogen/moeten omgaan. Zo lijkt de landelijke overheid het inderdaad voor elkaar te krijgen dat er op landelijk niveau minder regelgeving is of wil bestaande kwesties niet aanpakken.

Een voorbeeld is het vuurwerkbeleid. Als het zo doorgaat krijgen we de situatie dat vuurwerk afsteken rond de jaarwisseling landelijk officieel is toegestaan, maar in de praktijk door de meeste gemeenten via plaatselijke regels wordt verboden op steeds meer plekken. Als dit op gemeentelijk niveau geregeld wordt, krijg je de vreemde situatie dat in de ene gemeente je nergens een rotje mag afsteken en aan de gemeentegrens een paar kilometer verderop van alles de lucht in gaat. Ook bij het halfslachtige Nederlandse drugsgedoogbeleid is het vooral aan de gemeenten in de zuidelijke provincies om hier met allerlei extra lokale regels toch wat burgerbescherming tegen drugsgerelateerde criminaliteit en overlast te bieden.

Een nieuwe kwestie is het particulier stoken van open haarden en houtkachels. Het is niet te ontkennen dat verkeerd stoken of stoken bij bepaalde weersomstandigheden overlast voor anderen kan opleveren. De landelijke overheid lijkt hier voorlopig geen beperkingen in te willen. Aan de andere kant zijn er nu tientallen gemeenten waarin een lokale partij een algemeen of beperkend stookverbod in het verkiezingsprogramma heeft opgenomen. Gaan al die gemeenteraden in Nederland zich straks met rookregels bezighouden? Buiten op straat sta ik geregeld in de sigarettenrook van een ander. Op een horecaterras zit ik vaak in de sigarettenrook van een ander. Een aantal mensen zit op een mooie dag in de tuin altijd mee te genieten van de rook van hun buren, die dan ook lekker in de tuin zitten om te paffen. Rond feestdagen worden er brandstapels in de fik gestoken waar in korte tijd meer rookdeeltjes vanaf komen dan ik voor elkaar zou krijgen als ik alles in mijn omgeving zou opstoken in een heel jaar. Mag ik straks in Putten echter geen sfeerhoutkachel binnen of buiten meer aansteken omdat dit overlast veroorzaakt?

Omdat de landelijke overheid zich steeds meer terugtrekt op bepaalde beleidsgebieden heb je als lokale overheid soms wellicht geen andere keuze dan deze beleidsgaten lokaal in te vullen. Ik moet er echter niet aan denken dat enkel een paar raadsleden in Putten gaan bepalen wat er wel of niet alleen in Putten gerookt en gestookt mag worden.

Martijn Fabriek.