Postsubsidie

Toen ik nog een tiener was, heb ik jaren lang post bezorgd voor de (toen nog) Woningbouwvereniging. Het ging maandelijks om rekeningen van huurders die nog niet via automatische incasso betaalden. Een paar keer per jaar bezorgde ik een huurdersmagazine dat alle huurders in de bus kregen en eens per jaar kwam de aankondiging van de jaarlijkse huurverhoging en gegevens over huursubsidie. Vooral als dit gecombineerd bezorgd kon worden, was het leuk bijverdienen want er werd per geleverd stuk betaald. Bij appartementencomplexen met tientallen centrale brievenbussen bij elkaar, verdiende ik met bezorgen meer per minuut dan menig leeftijdsgenoot in een heel uur. Voor de Woningbouwvereniging was ik goedkoper dan PTT Post en ik was vanzelfsprekend ook blij met deze leuke bijverdiensten.

Ik kan me nog wel herinneren dat er soms een informatiekrant bezorgd moest worden met daarin veel informatie over huursubsidie: hoe dat werkte, wie ervoor in aanmerking kon komen en vooral ook dat degene die er recht op hadden dat niet moesten vergeten aan te vragen. Het stond er zelfs in verschillende Westerse en niet-Westerse talen. Dit was natuurlijk in een tijd dat er nog geen internet bestond waar dit op te zoeken was.

Nu zeg ik niet dat alle communicatie en informatievoorziening tegenwoordig maar via internet moet verlopen. Integendeel, ik ken nog mensen zonder e-mailadres of eigen internetaansluiting. Aan de andere kant betekent dit ook niet dat alle informatievoorziening vanuit de plaatselijke (semi-)overheid via geadresseerde brief moet plaatsvinden. Op de voor een ieder gratis te ontvangen of op te halen gemeentepagina's in een plaatselijke krant is voldoende hierover te vinden.

Ik kom hierop omdat er afgelopen weekend een brief van de gemeente Putten door de brievenbus kwam met als onderwerp 'Tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten' en geadresseerd aan de bewoners van ons adres. Ik neem aan dat ieder huishouden in Putten deze brief gehad heeft. Dat zijn zo'n 10.000 huishoudens. Tienduizend huishoudens hebben dus een brief gehad van de gemeente voor een eventuele tegemoetkoming van 200 euro. Voor alle duidelijkheid, het gaat mij hier zeer zeker niet om deze regeling zelf. Ons huishouden mag onszelf gelukkig prijzen dat we niet in de doelgroep vallen voor een tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten.

Nu zijn er veel meer gemeentelijke tegemoetkomingen, (subsidie)potjes en regelingen voor extraatjes voor degene die het nodig hebben. Prima dat die regelingen er zijn en dat die via de informatiepagina bekendgemaakt worden. Maar gaan al die 10.000 huishoudens voor al die andere regelingen straks ook losse brieven krijgen? Deze brief heeft alleen al aan frankering waarschijnlijk 1,44 euro gekost. Reken maar uit als je dat bedrag maal 10.000 doet. Zonder dat er één euro is overgemaakt aan een Puttenaar zijn de kosten ervan al ruim 14.000 euro. Vooral PostNL zal chronisch erg blij zijn met deze tegemoetkoming.

Martijn Fabriek.