Publiekswinkel

Een paar dagen geleden reed ik 's morgens vroeg langs het gemeentehuis. De verhuizing vanuit het gemeentehuis stond op het punt om te beginnen. Het duurt nog wel even voordat de renovatie gereed is en alles weer teruggezet kan worden. Ik verwacht dan een schitterend gemeentehuis. Politiek gezien is en wordt er nog genoeg gepraat over de kosten en budgetoverschrijdingen van de renovatie, daar ga ik nu niets over schrijven. Wel ben ik van mening dat hoe duurder het uiteindelijk wordt, hoe mooier het resultaat is dat ik verwacht. Met de huidige kostenraming ligt die lat wat mij betreft dus heel, heel hoog.

De publieksbalies kunnen worden ondergebracht in het gebouw van de voormalige ABN AMRO-bank. Er is natuurlijk wat geluk in het spel dat dit geschikte gebouw nu net vrijkomt, maar het is mooi dat het zo geregeld kan worden. Met wat begrijpelijke trots werd daarom aangekondigd dat de tijdelijke publiekswinkel bijna gereed was.

Uiteraard snap ik meteen wat ermee bedoeld wordt, maar wie heeft in vredesnaam die term publiekswinkel verzonnen? Ik krijg al jeuk aan mijn vingers als ik het woord moet schrijven en dat begon dus al bij de titel van dit stuk. Er zal ongetwijfeld een gedachte achter zitten. De burger moet als winkelende klant gezien worden met de daarbij horende klantvriendelijkheid. Toch kloppen er twee dingen niet. Ten eerste zie ik mijzelf helemaal niet als klant ten opzichte van de gemeente. De gemeente mag wat van mij verwachten en vanuit haar wettelijke taken van mij eisen en ik verwacht wat van de gemeente. Ik zie mijzelf dus zeker niet als klant die tegen betaling standaardgoederen/-diensten of maatwerk geleverd krijgt. Als ik maar genoeg betaal krijg ik in een commerciële winkel werkelijk alles voor elkaar. Zo werkt het hopelijk in Nederland en ook in Putten niet, toch?

Het tweede wat niet klopt, is überhaupt het gebruik van het woord winkel. Dit woord klinkt misschien lekker laagdrempelig en uitnodigend, maar een winkel is een gebouw waar goederen aan consumenten verkocht worden. Als ik met een nieuw paspoort in mijn binnenzak het voormalig ABN AMRO-kantoor uitloop zou je dit nog als aangekochte goederen kunnen zien. Veel andere zaken waarvoor je bij de publieke balies terecht kunt, hebben niets met goederen en winkelen te maken.

Als je er verder over doordenkt: we hebben in Putten een groentewinkel waar ze groenten verkopen, een kledingwinkel waar ze kleding verkopen, een speelgoedwinkel waar ze speelgoed verkopen en nu ook een publiekswinkel waar ze… nou laat maar.

Als ik echt als klant gezien word, dan vraagt deze klant om een andere naam voor de publieksbalies. Ik kan als klant van Putten toch niet naar een andere gemeente om publiekszaken te winkelen. Aan de andere kant: laat ook maar, zonder deze wijziging kost de renovatie al meer dan genoeg.

Martijn Fabriek.