Rekenkamer- commissiecommissie

Het blijkt dat we ook in Putten een rekenkamercommissie hebben. Dit bestuursorgaan is een instrument van de gemeenteraad, bedoeld om de kaderstellende en controlerende beleidstaak van de raad te versterken. Het zou wel erg gemakkelijk zijn om hier te stellen dat de raad deze versterking nog wel eens goed kan gebruiken. Dat doe ik hier dus niet.

Wat doet de rekenkamercommissie dan wel? Er is weinig over te vinden. Het is in ieder geval duidelijk dat Putten een rekenkamercommissie heeft die vanwege kostenbesparingen wordt gedeeld met de gemeenten Elburg, Oldebroek en Nunspeet. Op het eerste gezicht lijken deze vier gemeenten misschien niet het meest logische samenwerkingsverband, maar er wordt al meer samengewerkt binnen het samenwerkingsverband Regio Noord-Veluwe. Wel opvallend dat Ermelo en Harderwijk die ook binnen dit verband vallen juist samen weer een andere eigen rekenkamercommissie gevormd hebben.

Voor de meeste informatie over 'onze' rekenkamercommissie wordt verwezen naar de website van de gemeente Nunspeet. Daar staat wat meer over de samenstelling en regelgeving omtrent de commissie. Daar is onder meer te vinden dat de commissie uit drie externe leden bestaat en dat rekenkamercommissievergaderingen geen doorgang vinden als zowel de voorzitter als vicevoorzitter verhinderd zijn. Dat lijkt me nogal logisch want dan is er nog maar één aanwezig lid over in de vergadering. Evengoed is één van de regels dat een vergadering niet door gaat als twee of meer leden (van de drie!) verhinderd zijn. Dat het qua regelgeving maar duidelijk is.

Nog steeds blijft de vraag open staan wat deze commissie nou eigenlijk concreet doet. Er staan een paar onderzoeksrapporten op de website van Nunspeet, maar die rapporten zijn twee tot zeven jaar oud. In begrotingen en jaarverslagen van onze gemeente wordt een enkele keer naar onderzoeksverslagen verwezen die intussen ook al weer jaren oud zijn. Verder komt de rekenkamercommissie er niet in voor, behalve als niet gespecificeerde kostenpost bij de algemene raadskosten. Het is mij in ieder geval niet duidelijk wat de rekenkamercommissie nu kost. Ook is het volstrekt onduidelijk wat de rekenkamercommissie nu concreet voor dat geld doet.

Voor een bestuursorgaan dat als eigen doel heeft een bijdrage te leveren aan de 'transparantie van het gemeentelijk handelen' en 'versterking van de publieke verantwoording daarover' laat juist deze transparantie en verantwoording voor mij als Puttenaar te wensen over. Voor de meeste Nunspeters, Elburgers en Oldebroekers zal dit niet anders zijn. Wordt het dus niet eens tijd dat deze gemeenten een commissie oprichten die de rekenkamercommissie hierop controleert?

Martijn Fabriek.