Schouders ophalen

Robin Hoogendijk van Gemeentebelangen kwam opnieuw met een motie om een vlag met het Puttense gemeentewapen en de Nederlandse vlag in de raadszaal op te hangen. Opnieuw, omdat dezelfde motie vorig jaar met evenveel stemmen voor en tegen was uitgesteld. Deze motie heeft dan misschien geen twee vlaggen in de raadszaal opgeleverd, de gang van zaken eromheen heeft daarin wel twee inzichten opgeleverd.

Het eerste is dat raadsleden eigenlijk alleen heel zwart-wit kunnen stemmen. Dat is overigens geen verwijt naar de raadsleden inhoudelijk. Voor ons als niet-raadsleden is het vrij eenvoudig. We zijn het natuurlijk niet altijd eens met de dingen die om ons heen gebeuren. Let er echter maar eens op, zeker als we er zelf weinig last van denken te hebben, hoe vaak we onze schouders ophalen en denken: 'Ze doen hun best maar'. Ondanks de invloed die we wellicht hebben op deze besluiten, kiezen we ervoor om er niets mee te doen omdat we belangrijkere of leukere dingen te doen hebben. Een raadslid kan dat niet. Van een raadslid wordt verwacht (en wettelijk eigenlijk ook geëist) dat er voor- of tegengestemd wordt. Een tussenweg is er dus niet. Dit is belangrijk om te weten voor het volgende inzicht.

Na de eerste keer indienen van de motie werd het voor Gemeentebelangen duidelijk dat deze het in tweede instantie waarschijnlijk niet zou halen. Gemeentebelangen heeft toen een onbegrijpelijke beslissing genomen. In de landelijke politiek was namelijk door een aantal partijen voor de Nederlandse vlag in de zaal van de Tweede Kamer gestemd. Dus werd er door Gemeentebelangen contact gezocht met de landelijke fractievoorzitters over de waarschijnlijke tegenstem van de Puttense raadsleden van die betreffende partijen. Onbegrijpelijk dat juist Gemeentebelangen die zich bij de oprichting en vooral ook in verkiezingstijd altijd duidelijk wil profileren als onafhankelijk van landelijke partijen en niet gebonden aan landelijke partijprogramma's contact heeft gezocht met die landelijke partijen. Gemeentebelangen dat zo onafhankelijk wil zijn van de landelijke partijen vroeg juist aan dezelfde landelijke partijen om invloed uit te oefenen over het (toekomstige) stemgedrag van 'hun' Puttense raadsleden. Eigenlijk is dit een onbeschrijfelijke blunder om zo volstrekt tegenstrijdig met het eigen motto te handelen.

Even los van wat de betreffende Puttense raadsleden van deze actie vinden, ze konden hierdoor bijna niet anders dan tegenstemmen. Voorstemmen was geen optie meer omdat Gemeentebelangen dit dan voortaan altijd kon gebruiken als het 'bewijs' dat de Puttense raadsleden van landelijk actieve politieke partijen afhankelijk en gebonden zijn aan diezelfde landelijke partijen. Raadsleden kunnen bij een stemming niet de schouders ophalen en denken: 'Ze doen hun best maar'. Maar ook niet-raadsleden zullen zo net voor de verkiezingen vooral denken: 'Dit is door Gemeentebelangen niet best gedaan'.

Martijn Fabriek.