Verkeersdeskundigen

Bijna iedereen komt dagelijks in allerlei verkeerssituaties terecht. Misschien vinden we daarom allemaal dat we een verkeersdeskundige zijn. Deskundig of niet, we zijn hoe dan ook allemaal ervaringsdeskundige. Verkeersbesluiten en verkeersprojecten zijn daarom waarschijnlijk de meest besproken politieke besluiten waar iedereen op straat en bij verjaardagen wel een mening over heeft.

Vaak zijn er heel grote tegenstrijdige belangen tussen doorgaande gebruikers en aanwonenden van een bepaald stuk weg. Gebruikers willen zo snel mogelijk rijden en zo weinig mogelijk hindernissen hebben. Aan- en omwonenden willen altijd graag verlaagde snelheidslimieten met al dan niet snelheidsverlagende maatregelen of zelfs wegafsluitingen. Nu zijn er meestal veel meer gebruikers dan omwonenden. Voor de betreffende omwonenden is het dus maar goed dat voor dergelijke maatregelen niet door alle stemgerechtigde Puttenaren per aparte maatregel gestemd wordt.

Gemeentebestuur en gekozen raadsleden moeten hier dus een afweging in maken. Ook dat botst wel eens. Aan de kant van het gemeentebestuur lijkt verkeersportefeuillehouder Koekoek nog wel eens een heel eigen weg in te willen slaan.

Een paar maanden geleden is de Steenenkamerseweg afgesloten voor doorgaand verkeer. Dit is al symboolpolitiek. De veiligheid op de Steenenkamerseweg zelf zal wat toegenomen zijn, simpelweg omdat er minder verkeer op die weg is. De totale veiligheid van het buitengebied ten noordwesten van Putten zal echter echt niet verbeterd zijn.

Nu is de andere verbindingsweg naar afrit Nulde op de A28 maandenlang afgesloten vanwege geplande werkzaamheden. Ik spreek uit ervaring dat de veiligheid op wegen als de Arkemheenseweg nu beduidend lager is dan die van de Steenenkamerseweg voor de afsluiting. De wethouder blijft bij het standpunt dat de afsluiting van de Steenenkamerseweg noodzakelijk is in zijn ogen en dat het college als enige deze beslissingsbevoegdheid heeft. Behalve wat gesputter van het CDA lijkt de raad dit verder van de wethouder te accepteren.

Daarnaast heeft wethouder Koekoek zijn zinnen gezet op een parkrotonde, een voor Puttense begrippen enorme rotonde met zelfs een parkje in het midden. Deze variant kost hoe dan ook een hoop geld en een hoop bomen en lijkt een doel op zich te zijn voor de wethouder. Terecht dat de gemeenteraad de wethouder hierin afremt, hoewel de coalitie hem nog wel erg veel ruimte geeft om vooral zijn doel verder te laten onderzoeken. Het is begrijpelijk en terecht dat de oppositie daarom tegen dit extra onderzoeksgeld stemde. Er zijn diverse gemeenten in Nederland waar wethouders graag iets groots achterlieten. Als de coalitie zich zo soft blijft opstellen tegen de wethouder heeft Putten straks ook zijn eigen megaproject ter meerdere eer en glorie van één verkeersdeskundige die toevallig ook verkeerswethouder was.

Martijn Fabriek.