Economie, over markt en moraal.

18-12-2018, 09:30 | Lezersnieuws | Johan de Vroom

Datum:

maandag 21 januari 2019, 20:00

Locatie:

Voorthuizerstraat 14
Andreaskerk
Putten

Al vele jaren ligt in de economie en in de samenleving de nadruk op de econo-mische (financiële) behoeften en het eigenbelang van de mens. Langzamerhand komt daar verandering in: hoe langer hoe meer wordt ingezien dat een economie pas gedijt als er sprake is van vertrouwen en samenwerking. In deze lezing staat de stelling centraal dat een markteconomie zonder moraal niet kan functioneren. Ook kijken we naar allerlei nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen zoals flexibilisering, deeleconomie, robotisering enzovoort die het nodig maken opnieuw over de inrichting van onze economie na te denken, waar-bij juist morele overwegingen een centrale rol spelen. Hoe dient dan de economie van de toekomst eruit te zien wil ze echt bijdragen aan ‘goed leven’ Datum Maandag 21 januari 2019 Tijdstip 20.00 – 22.00 uur Locatie Andreaskerk, Voorthuizerstraat 14, 3881 SH Putten Spreker Prof. Govert Buijs

Kosten Tijdens de pauze word