Ledenvergadering Verenigingsgebouw Hoef

17-02-2018, 12:51 | Lezersnieuws |

Datum:

donderdag 1 maart 2018, 20:00 tot 21:00

Locatie:

Leembruggerweg 1, Putten
Verenigingsgebouw Hoef
Putten

Hierbij willen wij u uitnodigen om onze ledenvergadering bij te wonen. Deze vergadering hopen we te houden op D.V. donderdag 1 maart a.s. in ons verenigingslokaal te Hoef om acht uur.

Agenda

- Opening

- Notulen vorige vergadering

- Verslagen

- Bestuursverkiezing

- Evaluatie van de gebruikers

- Rondvraag

- Sluiting

We zouden het zeer op prijs stellen wanneer er ook van alle verenigingen, clubs of andere gebruikers een afvaardiging aanwezig kon zijn.