Sponsordiner Hart voor Israël

20-01-2017, 17:00 | Lezersnieuws |

Datum:

vrijdag 10 maart 2017, 18:45 tot 22:00

Locatie:

Fontanusplein 2, Putten
De Aker
Putten

Op vrijdag 10 maart a.s. organiseert de Werkgroep Hart voor Israël een sponsordiner in De Aker, Fontanusplein 2 te Putten

Tijd: 19.00 uur (inloop vanaf 18.30 uur)

Prijs: € 29,95. Drankjes voor eigen rekening

Opgave: uiterlijk 4 maart bij Drikus Lubbertsen.

Email: hlubbertsen@solcon.nl of tel. 0341 - 357146

Een heerlijk diner voor lage kosten en toch blijft er over voor het steunen van ons nieuwe project Aleh.

Zie de website www.hartvoorisrael.nl voor meer informatie.