Vorming en Toerusting

30-11-2016, 16:10 | Lezersnieuws |

Datum:

dinsdag 13 december 2016, 20:00 tot 22:00

Locatie:

Achterstraat 39, Putten
Gereformeerde Kerk
Putten

DOMINEE IN CAMOUFLAGE

Het Logo van de Protestantse Geestelijke Verzorging in de krijgsmacht:

"Niet door kracht, of door geweld, maar door Mijn Geest"

In september 2014 was het precies 100 jaar geleden dat er geestelijk verzorgers in de krijgsmacht werden aangesteld. Een eeuw later zijn er ongeveer 130 protestantse, rooms-katholieke, joodse, humanistische, islamitische en hindoeïstische geestelijk verzorgers werkzaam bij defensie. De geestelijk verzorgers bij de krijgsmacht zijn aanwezig op de 'werkvloer' van de militairen, hoe die werkvloer er ook uit ziet, van kazerne tot oefenterrein, op een vliegveld en op schepen. Ook gaan zij mee met de militairen op uitzending.

Sinds begin 2013 werkt ds. Wim van Domselaar bij defensie. Van een dominee 'in toga' werd hij een dominee 'in camouflage' en werkt hij in Garderen bij het Commando Bevoorrading en Transport van de Landmacht. Van september 2014 tot april 2015 is hij op uitzending geweest in Afghanistan.

Op deze avond zal ds. Wim van Domselaar vertellen over de Geestelijke Verzorging bij de krijgsmacht, en welke boeiende en unieke aspecten daarbij horen.

Datum : dinsdag 13 december 2016

Tijdstip : 20.00 - 22.00 uur

Locatie : Gereformeerde kerk, Achterstraat 39, 3882 AE Putten

Spreker: Ds. Wim van Domselaar

Kosten : Tijdens de pauze wordt een collecte gehouden

Opgeven bij: Margriet Tiemersma

Telefoon : 0341 41 36 10

E-mailadres: tsd@solcon.nl