Vorming en Toerusting

29-11-2017, 16:30 | Lezersnieuws |

Datum:

donderdag 14 december 2017, 20:00 tot 22:00

Locatie:

Voorthuizerstraat 14, Putten
Andreaskerk
Putten

VOLTOOID LEVEN. ??!!

Na het tot stand komen van de "Euthanasiewet" in 2002 is in Nederland de discussie op gang gekomen over Voltooid Leven.

Op deze avond zal Cora Leijdens, gepensioneerd huisarts, gespecialiseerd in Palliatieve Zorg en sinds 2002 SCENarts, met u van gedachten wisselen over Voltooid Leven.

Zij zal in haar inleiding aandacht besteden aan de juridische ontwikkeling over dit vraagstuk. Voldoet de euthanasiewet of moet er een nieuwe wet komen die regelt dat mensen met een doodswens omdat zij hun leven voltooid achten, hulp bij zelfdoding krijgen?

Ze zal aan de hand van meningen en overwegingen van een aantal ethici, filosofen en theologen aandacht besteden aan de vraag of we ooit kunnen spreken over " Voltooid Leven", want wat is voltooid leven, bestaat dat wel? Paul van Tongeren, filosoof en hoogleraar wijsgerige ethiek zegt dat zelfgekozen dood onmogelijk is….

Zelfbeschikking is het sleutelwoord, maar geeft dat recht op hulp? Of is Voltooid Leven te voorkomen door ouderen belangrijk te maken en niet te laten verpieteren en hen weer een plek te geven in de maatschappij? Onze maatschappij is gericht op de jonge succesvolle mens. Moeten we gewoon leren omgaan met verlies, onmacht, lijden?

Verder zal ze u op de hoogte brengen van het Unieke onderzoek wat Frederique Defesche deed onder ouderen over dit onderwerp.

Datum: Donderdag 14 december 2017

Tijdstip: 20.00 - 22.00 uur

Locatie: Andreaskerk, Voorthuizerstraat 14, 3881 SH Putten

Spreker: Mw. Cora Leijdens-Arendse

Kosten: Tijdens de pauze wordt een collecte gehouden

Opgeven bij: Marja Benschop

Telefoon: 0341 35 80 79

E-mailadres: marjabenschop@chello.nl