Vorming en Toerusting

02-03-2018, 10:13 | Lezersnieuws |

Datum:

donderdag 15 maart 2018, 20:00 tot 22:00

Locatie:

Voorthuizerstraat 14
Andreaskerk
Putten

DE PARADIJSMOTIEVEN IN OPENBARING Het laatste boek in de Bijbel, Openbaring, is diep doordrongen van teksten uit het Oude Testament. Zonder kennis van deze OT-teksten wordt de specifieke metaforiek van Openbaring minder goed zichtbaar of leidt zelfs tot misinterpretaties. Dit geldt in het bijzonder voor de eerste drie hoofdstukken in Genesis. We willen zeven motieven uit Openbaring lezen tegen de achtergrond van Genesis 1-3. En andersom: we houden zeven paradijsmotieven in Genesis 1-3 tegen het licht van Openbaring. Theologisch geformuleerd gaat het om een hermeneutische sleutel om Openbaring op een meer betrouwbare manier te duiden. Het werkt corrigerend tegen een allegorische willekeur bij het interpreteren van Openbaring en opent de ogen voor de onvergelijkelijke boodschap van Openbaring. Zodoende zijn De paradijsmotieven in Openbaring een eyeopener voor een Bijbels boek dat helaas bekend staat als boek met zeven zegels. De lezing wordt met behulp van visuele middelen (beamer) toegankelijker gemaakt. De lectuur van de relevante Bijbelse teksten is zeker zinvol maar niet noodzakelijk om de lezing te kunnen volgen. Spreker: Ds. Werner Gugler Kosten: Tijdens de pauze wordt een collecte gehouden Opgeven bij: Marja Benschop Telefoon: 0341-358079 E-mailadres: marjabenschop@chello.nl