Vorming en Toerusting

05-04-2018, 10:58 | Lezersnieuws |

Datum:

dinsdag 17 april 2018, 20:00 tot 22:00

Locatie:

Voorthuizerstraat 14
Andreaskerk
Putten

HET PIJNLIJKE NEDERLANDSE SLAVERNIJDEBAT In heden en verleden In 2013 was het 150 jaar geleden dat de slavernij in de West-Indische koloniën werd afgeschaft (1863). Heel vaak wordt gesuggereerd dat er voorheen in Nederland over slavenhandel en slavernij niet is nagedacht en gediscussieerd en dat 'heel Nederland' achter deze mensonwaardige handel en wandel gestaan heeft. Niets is minder waar, direct vanaf het begin van de 17e eeuw, toen Nederlandse reders, zeelieden en kooplieden direct of indirect bij de slavenhandel betrokken raakten, is er een sterk tegengeluid geweest, vaak bij monde van predikanten en juristen. Maar economische argumenten wonnen het van de humanitaire. In de 18e en 19e eeuw voegden zich bij de tegenstanders letterkundigen en politici. Bert Paasman zal, na een inleiding over Nederlands aandeel in slavenhandel en slavernij, dit slavernijdiscours in heden en verleden aan de orde stellen, misverstanden proberen recht te zetten en taboes aansnijden en desgewenst de discussie over een en ander met het publiek aangaan. De rol van de godsdienst in het debat zal niet ontbreken (o.a. argumenten ontleend aan de Bijbel). Als er tijd voor is kan ook de Zwartepietdiscussie nog aan de orde komen. Prof. dr. Bert Paasman is emeritus-hoogleraar Koloniale en Postkoloniale Cultuur- en Literatuurgeschiedenis (Universiteit van Amsterdam). Locatie: Andreaskerk, Voorthuizerstraat 14, 3881 SH Putten Spreker: Prof. dr. B. Paasman Kosten: Tijdens de pauze wordt een collecte gehouden Opgeven bij: Djoon Hoijer Telefoon: 0341 35 42 17 E-mailadres: j.hoijer@kpnplanet.nl