Aandacht voor de kracht van mensen met autisme

27-03-2018, 11:44 | Lezersnieuws | Stephan

In de week van 31 maart t/m 7 april vindt de NVA Autismeweek 2018 plaats. Hierin vraagt de Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) extra aandacht voor de ongeveer 190.000 mensen met autisme in ons land. Ook het team van Agathos ambulante hulpverlening uit Putten vraagt aandacht voor mensen met autisme door middel van een postercampagne. Met deze posters moedigt het team mensen aan om het gesprek aan te gaan en ook te kijken naar de sterke kanten van mensen met autisme.

Luisteren naar autisme Het thema van de NVA Autismeweek 2018 is Luisteren naar autisme. Mensen met autisme weten vaak heel goed hoe hun talenten en mogelijkheden het beste tot hun recht kunnen komen - bijvoorbeeld op school, of op de werkvloer. Ook hebben zij vaak mooie, originele verhalen te vertellen. Ook bij Agathos is dat de ervaring. Wanneer je het gesprek aangaat, ga je juist ook de kracht van de ander met autisme waarderen.

Daarom is het heel goed om te luisteren naar mensen met autisme. Dat kan op vele manieren. Niet iedereen is in staat om met woorden goed duidelijk te maken wat hij bedoelt. Soms werken afbeeldingen beter, of is het goed om te zoeken naar de boodschap achter iemands gedrag.

Luisteren naar autisme - dat is ook een goed idee als je zelf de diagnose hebt. Vaak is er dan sprake van een unieke mix van sterke en wat minder sterke eigenschappen. Als je die goed kent - en er rekening mee houdt - kan dit je leven aangenamer en rijker maken.

Agathos-hulpverlening.nl/apeldoorn