Als vrijwilliger de intake verzorgen bij de Voedselbank?

12-06-2019, 09:46 | Lezersnieuws | Else

De Voedselbank is opgericht om mensen, die van zeer weinig leefgeld rond moeten komen, te helpen met voedselpakketten. Elke week worden rond de 180 pakketten uitgedeeld. Het werkgebied van de Voedselbank is Putten, Harderwijk en Ermelo.

Iedereen die in aanmerking wil komen voor een pakket wordt thuis bezocht door een vrijwillige intaker van Zorgdat. De intaker en de aanvrager bespreken de financiële situatie om te kijken of de aanvrager voldoet aan de criteria van de Voedselbank.

Zorgdat is op zoek naar gemotiveerde vrijwilligers voor deze functie

Taken:

- Een bezoek brengen bij de aanvrager en zijn financiële situatie in kaart brengen.
- Een financieel verslag maken met behulp van het digitale intake-programma
- Aan de hand van dit verslag advies uitbrengen aan de Voedselbank (de Voedselbank beslist of de aanvrager in aanmerking komt voor een pakket)
- Signaleren van problemen en de aanvrager zo nodig wijzen op diverse mogelijkheden in de hulpverlening

Tijdsbesteding

Wekelijks worden er een of meerdere bezoeken gebracht, afhankelijk van je beschikbaarheid. Per bezoek plus verslag kost dit plm. 3 uur.

Vooral in het begin overleggen met collega-intakers en coördinator ZorgDat.

Het inplannen van de bezoeken kun je zelf regelen. Wel moet er vrij snel gehandeld worden. Een aanvrager wordt zo mogelijk dezelfde week nog bezocht.

Vereiste kennis en vaardigheden

Functioneren op minimaal mbo niveau
Kennis van financiële administratie
Enige kennis van sociale wetgeving
Goed kunnen omgaan met invoeren van gegevens in digitaal verwerkingssysteem
Communicatieve vaardigheden, d.w.z. goed kunnen luisteren en doorvragen
Kunnen omgaan met problematische situaties
Enige kennis van de organisaties binnen de schuldhulpverlening. (bewindvoering, schuldsanering)

Geïnteresseerd?

Neem dan contact op met Herma Otten, coördinator vrijwilligers financieel-administratieve diensten ZorgDat 0341-434656 / 06 136211231 of hermaotten@zorgdat.nl   we kunnen dan samen bekijken of deze functie bij je past.