Gaaf feest voor Puttense jonge mantelzorgers

12-11-2018, 13:24 | Lezersnieuws | Stichting Welzijn Putten

De gemeente Putten is zich bewust van feit dat jonge mantelzorgers belangrijk zijn en waardering verdienen. Afgelopen zaterdag op de landelijke dag van de mantelzorg vierden jonge mantelzorgers feest bij Landal Heihaas. De 26 kids tussen 6-17 jaar waren voor deze activiteit aangemeld bij servicepunt Mantelzorg te Putten. Met ondersteuning van creatieve- en hartverwarmende inzet van vrijwilligers vierden jonge mantelzorgers een feest met ontspanning en lotgenotencontact.

Tijdens het bowlen, gezelschapspelletjes zoals sjoelen en oud Hollandse spelletjes ,knutselen en goochelworkshop ontstonden leuke contacten. Vanuit de keuken van Heihaas kwam een heerlijk buffet. De jonge gasten mochten aanschuiven bij de gezellig gedekte lange tafels.

 

Stichting Welzijn Putten had op deze avond ook een ideeënbus en de jonge mantelzorgers konden hierin hun wens en vragen anoniem deponeren. Stichting Welzijn Putten en Jeugdpunt Putten zullen de reacties en tips samen gaan oppakken.

Bij Welzijn Ermelo wordt al geruime tijd regionale inloop voor jonge mantelzorgers georganiseerd. Jonge Mantelzorgers uit Putten zijn hier ook van harte welkom en zij kregen dan ook allen de uitnodiging voor december inloop.

 

Voor vragen kan men terecht bij Lisanne mantelzorg@swputten.nl