Geslotenverklaring Stationsstraat voor vrachtverkeer

03-05-2018, 19:39 | Lezersnieuws | Irene

We hebben kennis genomen van het voornemen om Stationsstraat gesloten te verklaren voor vrachtverkeer, tussen rotonde Industrieweg/Jan Nijenhuisstraat/Stationstraat en rotonde Nijkerkerstraat/Dorpstraat/Stationsstraat.

Dat is een heel goed plan, er is wel rekening gehouden om Husselsesteeg mee te nemen voor gesloten verklaring vrachtverkeer, maar waarom niet gelijk richting Jan Nijenhuisstraat/Verzetslaan/Mennestraat/Arendlaan?

Het is nu al druk omdat auto’s en vrachtverkeer door de woonwijk rijden.

 “Rimpeler” nieuwe woonwijk zal ook nog voor extra veel verkeer gaan zorgen voor Verzetslaan. Deze ontsluiting via Verzetslaan is ongewenst, veel meer verkeerstromen dat ook Stationsstraat opgaat voor dorp of Ermelo, terwijl het college daar vanaf wil, terwijl er een prachtige nieuwe weg ligt: Henslare, ontsluit “Rimpeler” via Henslare, bovendien leidt een ontsluiting via Henslare tot de mogelijkheid snel de A28 te bereiken richting Amersfoort en Zwolle

Er heeft in het verleden bord “verboden voor vrachtverkeer” gestaan voor Verzetslaan ter hoogte Jan Nijenhuisstraat.

Door gebruik navigatie neemt men kortste route en gaat men door woonwijken met vrachtwagens, veel te krap en gevaarlijk.

Dus noodzakelijk geslotenverklaring voor vrachtwagens rotonde Jan Nijenhuisstraat/Industrieweg/Stationsstraat, richting Husselerveld en Stationsstraat en geslotenverklaring rotonde Nijkerkerstraat/Arendlaan, richting Husselerveld. Ook om te voorkomen dat vrachtwagens via Mennestraat toch de Stationstraat op gaan.

Waarom wordt leefbaarheid “Husselerveld” ondergeschikt gemaakt aan doorstroming verkeer?? argument van wethouder Gerritsen.

Anton en Irene van Zijverden