Het subsidiebeleid van de ChristenUnie

09-07-2017, 11:20 | Lezersnieuws | Peter Brink

Afgelopen donderdag heeft de gemeenteraad een besluit genomen over een herziening van het subsidiebeleid. De fractie van de ChristenUnie is daarin duidelijk geweest over de belangen van de sportvereniging en de belangen van de gemeente.

Het doel van deze veranderingen is niet: bezuinigen. De gemeente stelt juist extra geld beschikbaar. Het doel is vooral, dat er meer gebeurt en dat de sportverenigingen zelf daarvoor meer verantwoordelijkheid gaan dragen. Daarom wordt de subsidie voortaan niet meer automatisch verstrekt, maar alleen gegeven voor de maatschappelijke activiteiten die zo'n vereniging organiseert.

Veel clubs reageerden geschrokken op dit plan. Maar dat hoeft niet. De meeste sportverenigingen organiseren immers al allerlei soorten van activiteiten op dit gebied. Het effect is, dat ze dan zelfs meer subsidie kunnen krijgen. Voor sommige verenigingen kan dat zelfs het tienvoudige zijn. De gemeenteraad heeft ingestemd met het voorstel om € 200.000 extra beschikbaar te stellen. CDA, Gemeentebelangen en VVD waren helaas tegen. Daarnaast stelt de gemeente mankracht beschikbaar door middel van een nieuwe combinatiefunctionaris om ook overdag activiteiten mogelijk te maken en vrijwilligers te ontlasten.

Nu moet dit natuurlijk nog wel doorgesproken worden met de sportverenigingen. En aan die communicatie heeft het tot nu toe wel wat ontbroken. Daarom heeft de ChristenUnie zowel in de commissievergadering van 27 juni als in de raadsvergadering aandacht gevraagd voor een duidelijke manier van communiceren met de sportverenigingen. Voordat het beleid ingaat op 1 januari moet duidelijk zijn wat de criteria zijn voor maatschappelijke activiteiten.

Het hele verhaal is te vinden op. https://putten.christenunie.nl/k/n39379/news/view/1124064/867815/het-subsidiebeleid-van-de-christenunie.html