• uitzicht op "Het Goor" vanaf de Husselsesteeg, op de achtergrond de Stationstraat

    fractie SGP

Inbreiding mag niet ten koste gaan van dorpse karakter van Putten

10-12-2016, 23:21 | Lezersnieuws | SGP-fractie

Inbreiding mag niet ten koste gaan van dorpse karakter van Putten

Dat was de conclusie van het bezoeken van mogelijke inbreidingslocaties afgelopen zaterdag. Ter voorbereiding op de discussie in commissie en raad ging een deel van de SGP-fractie samen met een aantal belangstellenden 8 locaties langs. De wenselijkheid van het toevoegen van wel of geen woning(en) bleek niet alleen af te hangen van de grootte van het perceel maar met name van de bebouwing in de omgeving. Midden in de nieuwbouw kan het eerder dan aan de rand van het dorp. Komingangen moeten landelijk blijven. M.b.t. het centrum werd opgemerkt door één van de aanwezigen dat er wel vraag is naar extra seniorenwoningen. Het desondanks behouden van het dorpse karakter zal een opgave zijn.

Aan de Stationsstraat zijn 2 locaties bezocht. Deze karakteristieke straat moet zijn allure houden. Aan de noord zijde moeten we geen woningen in het achterliggende gebied willen, wat ten koste gaat van het prachtige gebiedje "Het Goor" tussen de Stationsstraat en de Husselsesteeg. De SGP-fractie gebruikt de input voor de a.s. politieke discussie.