• Johannes met zijn 5-puntenplan

    Arjen Dannenberg

Jongste kandidaat waterschapsverkiezingen pleit voor ‘virtual reality game’

06-03-2019, 02:09 | Lezersnieuws | SGP-Jongeren

De achttienjarige Johannes van der Poel is bij de waterschapsverkiezingen op 20 maart de jongste kandidaat en presenteert in aanloop naar de verkiezingen een 5-puntenplan. Daarin staan vijf concrete maatregelen uitgewerkt om inwoners meer te betrekken bij het waterschapswerk. De SGP’er pleit onder meer voor het ontwerpen van een ‘virtual reality game’ om jongeren te bereiken, en het aanbieden van stageplaatsen voor scholieren om hen kennis te laten maken met waterbeheer.

“Het waterschap is koploper in technologische innovaties. Daarin worden al flinke stappen gezet. Wat mij betreft is dat een goede ontwikkeling en bovendien past dat ook in de ambitie om een circulaire economie te stimuleren. Ten aanzien van sociale innovatie zijn er echter nog aandachtspunten. Hoe communiceren we bijvoorbeeld in een periode van droogte, zoals afgelopen zomer, met onze inwoners welke maatregelen we treffen en welke gevolgen die hebben?”, aldus Van der Poel.

Om sociale innovatie hoger op de politieke agenda te plaatsen heeft Van der Poel een eerste aanzet met maatregelen gepresenteerd. Johannes: “Hopelijk kan ik na 20 maart hier ook echt mee aan de slag. Maar het woord is nu eerst aan de kiezer. Ik hoop dat inwoners door te gaan stemmen het belang van de waterschappen onderstrepen en het willen waarderen dat een nieuwe generatie een inbreng wil leveren in het waterschapsbestuur”.

Johannes van der Poel staat als vierde kandidaat op de kandidatenlijst van de SGP bij de verkiezingen voor het algemeen bestuur van Waterschap Vallei en Veluwe. De waterschapsverkiezingen vinden, gecombineerd met de Provinciale Statenverkiezing, plaats op 20 maart aanstaande.