• met de werkkeet op bezoek

    Arap-John Tigchelaar

Krijgen we een zonnecollectief in Putten?

18-02-2018, 12:00 | Lezersnieuws | Arap-John Tigchelaar

Wij Putten ging afgelopen zaterdag op bezoek bij initiatiefnemers voor een zonnecollectief in Putten.

We parkeerden onze werkkeet bij één van de initiatiefnemers, de heer Wout Wouters, op de oprit.

Samen met Mark Beekes en Rob Verhoef willen ze een coöperatie in Putten opzetten, een zonnepanelencoöperatie. Dergelijke coöperaties draaien al in buurgemeenten Nijkerk en Ermelo maar nog niet in Putten. In het landelijk Energieakkoord is de doelstelling gesteld dat in 2020 14% en in 2023 16% van het energiegebruik wordt opgewekt uit hernieuwbare bronnen, zoals zon, wind en biomassa. De gemeente Putten blijft op dit moment hopeloos achter.

De gedreven initiatiefnemers geloven in de kracht en belang van een lokale economie die gedragen wordt door bewoners, inwoners van Putten. Gedachte is om zonne-energie op te wekken zonder een eigen dak. Dat kan volgens de zogeheten Postcoderoosregeling. Met deze regeling krijgen leden van een coöperatie gegarandeerd 15 jaar een energiebelastingkorting op zijn of haar energienota voor lokaal en duurzaam opgewekte elektriciteit. Door deze landelijke regeling van de overheid kunnen inwoners van een wijk of dorp met elkaar op een financieel rendabele manier aan de slag met lokaal en duurzame energie. Doel is dan bevorderen van duurzaamheid.

Lees verder op http://www.wijputten.nl/zonnecollectief-in-putten/