Niet bezuinigen ten koste van lage inkomens

17-06-2019, 10:49 | Lezersnieuws | SGP

PUTTEN – De SGP-fractie in de gemeenteraad is het niet eens met het college  van B & W om de inkomenstoeslag te verlagen voor mensen met een laag inkomen die geen bijstandsuitkering ontvangen.

 

In het kader van de bezuinigingen op het sociaal domein worden alle regelingen tegen het licht gehouden. Het college komt nu met het voorstel de inkomenstoeslag met 10% te verlagen. Het verhaal is dan dat mensen die op dit moment de bijstand uitstromen en weer een baan hebben er financieel op achteruit gaan, de zogenaamde armoedeval. Dat komt door alle aanvullende regelingen (toeslagen/kwijtscheldingen) voor mensen in de bijstand en dat is inderdaad geen wenselijke situatie.

 

Alleen, en passant wordt een groep mensen met een inkomen iets boven de bijstandsnorm hierin ook meegenomen. SGP Putten verzet zich hier tegen en zal een wijzigingsvoorstel indienen om deze groep buiten schot te laten.

 

Raadslid Jan van den Brink: “Het probleem van de tekorten in de zorg gaan we wat SGP Putten betreft niet afwentelen op hardwerkende burgers met een inkomen dat maar iets hoger is dan de bijstandsnorm.”