• Staand van links naar rechts: Rob Eijgendaal, Astrid Schaper-Rutten, Kees Smit en zittend van links naar rechts Gilles van der Meij, Marian Versteeg en Peter Molenaar.

    RPV Randmeren

Nieuwe bestuursleden Reuma Patiënten Vereniging Randmeren

25-04-2019, 14:41 | Lezersnieuws | Kees

De Reuma Patiënten Vereniging Randmeren heeft op haar jaarvergadering van 18 april een nieuwe voorzitter, penningmeester en een nieuwe secretaris gekozen.

Rob Eijgendaal uit Ermelo is de nieuwe voorzitter en Astrid Schaper-Rutten uit Swifterbant is benoemd tot secretaris. De vorige voorzitter, Peter Molenaar uit Harderwijk, heeft de functie van penningmeester op zich genomen. Zij vormen het dagelijks bestuur.

De Reuma Patiënten Vereniging wil er zijn voor mensen met reuma in onze regio. De vereniging brengt haar leden onderling met elkaar in contact. In samenwerking met Reuma Nederland, voorheen het Reumafonds, verstrekt de vereniging informatie over de laatste medische ontwikkelingen en inzichten op het gebied van leven met reuma en de behandeling ervan. Verder organiseert de patiëntenvereniging onderlinge ontmoetingen en sport- en beweegactiviteiten afgestemd op de mogelijkheden van mensen met reuma.

Rob Eijgendaal over zijn ambities voor de komende jaren: 'Ik vind de 250 leden die de vereniging nu telt aan de magere kant. Dat aantal kan groeien. Het werkgebied van de vereniging telt ongeveer 30.000 mensen bij wie de een of andere vorm van reuma is vastgesteld, zo'n 9 procent van alle inwoners. Reuma wordt zwaar onderschat. Aan de buitenkant kun je reuma dikwijls niet herkennen. Waar vroeger een rolstoel vaak de enige eindoplossing was, worden mensen dankzij de huidige medicijnen nu veel langer op de been gehouden. En de medische wetenschap ontwikkelt in razend tempo verder. Gelukkig maar.'

Een van de accenten die de nieuwe voorzitter wil leggen is vooral: 'Blijf niet zitten, maar kom in beweging!' Reumatologen en reumatherapeuten zijn van mening dat lichamelijke activiteiten – mits goed gedoseerd en aangepast aan de persoonlijke mogelijkheden – een heel positieve uitwerking hebben. De vereniging biedt mogelijkheden aan, zoals fitness in de zaal, bewegen in een extra warm zwembad en volleybal met aangepaste spelregels. Dat aanbod van beweegactiviteiten wil de nieuwe voorzitter, in samenspraak met de reumabehandelaars in de regio, graag uitbreiden. Zowel actief sporten als wat rustiger bewegen, zoals wandelen, zwemmen en fietsen op verschillende niveaus.'

De vereniging is actief in Harderwijk, Ermelo, Putten, Nijkerk, Nunspeet, Elburg, Kampen, Lelystad, Dronten en Zeewolde. Meer informatie over bewegen of over het lidmaatschap verstrekt de vereniging via haar website rpvrandmeren.nl, per e-mail voorzitter@rpvrandmeren.nl en telefonisch. Het nummer van Rob Eijgendaal is 06 41 04 83 31.