Onderwijs in karaktervorming - humanistische vorming op school

14-09-2016, 13:51 | Lezersnieuws | Humanistisch Verbond, afd. NW-Veluwe

Het Humanistisch Verbond organiseert een bijeenkomst over humanistisch vormingsonderwijs (HVO) op school, op zondagochtend 25-09 in Ermelo. Iedereen is van harte welkom!

Lizzy Wijnen zal deze ochtend vertellen hoe humanistisch vormingsonderwijs (HVO) een bijdrage levert aan brede vorming en over de invloed van het onderwijs op de karaktervorming.

Daarnaast zal zij de aanwezigen actief aan het werk zetten en informatiemateriaal meenemen over brede vorming.

Lizzy zegt daarover:

"Brede vorming begint met nieuwsgierigheid."

Lizzy Wijnen is onderwijskundig medewerker/trainer bij het Centrum voor Humanistische Vorming in Utrecht.

Humanistisch Vormingsonderwijs (HVO) is een levensbeschouwelijk vak dat op openbare basisscholen in Nederland wordt aangeboden. Leerlingen leren na te denken over wie zij zijn, wat hun drijfveren zijn en wat ze kunnen.

Als ouders willen dat HVO als keuzevak op de openbare basisschool van hun kind(eren) wordt aangeboden, moet de school daar de mogelijkheid voor bieden.

Het humanisme is een levensbeschouwing waarin de mens en de mogelijkheden die de mens heeft, centraal staan. Deze mens heeft een vrije wil en kan zelf keuzes maken. Als de mens geboren wordt, is zij nog onvoltooid en kan zij zich nog ontwikkelen en ontplooien. Onderwijs en opvoeding zijn daarom heel belangrijk.

Volgens de theorie van Bildung is het belangrijkste doel voor een mens om zich vrij te kunnen ontwikkelen tot een authentiek individu. Onderwijs moet zowel breed als diepgaand zijn. Het moet vrijheid bieden om ieders persoonlijke ontwikkelproces de ruimte te geven. Tegelijkertijd moet onderwijs een theoretisch basis bieden, die als kapstok dient voor verdere kennis en nieuwsgierigheid.

Lizzy Wijnen zal een korte introductie geven over karaktervorming in het onderwijs en de programma's van Nussbaum, Dohmen en het humanistisch vormingsonderwijs op de openbare basisschool.

Zondag 25 september 10:45 tot 12:30 uur

Centrum Pinel, Raadhuisplein 8-10, Ermelo