• Schapen lopen op Krachtighuizerhei

    Co Grift

Ontmoet de schaapsherder

18-07-2019, 16:37 | Lezersnieuws | vvv

PUTTEN Op de Krachtighuizerheide en heidegebieden De Grote- en Kleine Ark in het Speulder- en Sprielderbos kan iedereen deze zomer de schaapsherder met zijn kudde schapen ontmoeten.

Ben de Ruiter, de schaapsherder uit Putten, laat zijn kudde heideschapen de heide begrazen. Het is mogelijk om met hem mee te lopen en zijn verhalen te horen over zijn schapen, de heide, de historie en bezienswaardigheden.

OUDSTE SCHAPENRAS Het Drentse Heideschaap is een van de meest zeldzame rassen van Nederland en het oudste schapenras van het vasteland van West-Europa. De schapen zijn in staat te leven op schrale heidegronden.

Heide is een pioniersvegetatie dat ontstaat als tussenstadium tussen kale zandgronden en bos. Heidevelden werden in het verleden in stand gehouden door menselijke activiteiten als afplaggen en het begrazen met schaapskuddes. Het in standhouden van deze cultuurlandschappen is belangrijk voor de biodiversiteit en het voortbestaan van een aantal, inmiddels bedreigde, soorten flora en fauna.

De herder is aanwezig op de heide in juli en augustus. In de ochtenden op zaterdag en zondag kan iedereen aansluiten. Stuur daarvoor een WhatsAppbericht met de tekst 'Waar is de herder?' naar 06-20090232 of ga naar Facebook- Triskel Bree. De herder stuurt dan een bericht met daarin zijn live-locatie in google maps en is hij makkelijk te vinden.