• Zo werd de aanleg in Putten West aangekondigd

    Eigen foto

Puttense glasvezelpromotors ernstig teleurgesteld

09-02-2017, 23:21 | Lezersnieuws | G. van Winkoop

De Puttense glasvezelpromotors Jan van de Kraats en Gert van Winkoop zijn ernstig teleurgesteld in CIF. De regio Noord Veluwe, waaronder ook Putten valt, heeft een convenant met CIF afgesloten om in de buitengebieden glasvezel aan te leggen. Helaas is de voortgang helemaal stilgevallen.

Sinds 2011 maakt de Initiatiefgroep Glasvezel Buitengebied Putten zich sterk voor de aanleg van snel internet via glasvezel. In 2015 is glasvezel aangelegd in een deel van het Puttense buitengebied, aangeduid als Putten West. De bewoners van Putten West zijn zeer enthousiast.

Helaas is slechts een deel van het Puttense buitengebied voorzien van de zo nodige digitale aansluiting op de rest van de wereld. Het grootste deel wacht nog steeds. De initiatiefgroep had vergevorderde plannen om ook een tweede deel van buitengebied te voorzien van glasvezel. Toen CIF het aanbod deed om tegen acceptabele kosten (een buitengebied toeslag van maandelijks ongeveer 10 euro bovenop het abonnement) de aanleg uit te voeren was ook de initiatiefgroep daarover enthousiast. Tot half 2016 zag het er allemaal nog heel positief uit. In de tweede helft van 2016 kwamen langzaam de onduidelijkheden en ontstond er vertraging. Eind 2016 zette CIF de boel op hold en bleek er een heroriëntatie nodig. Eind januari 2017 zou CIF met duidelijkheid komen. Die datum is ondertussen verschoven naar maart 2017 en waarschijnlijk pas september 2017. Ondertussen is er geen voortgang meer.

Deze ontwikkelingen laten nogmaals duidelijk zien dat het buitengebied ondersteuning nodig heeft om geen achterstand op te lopen. De overheid moet hier ingrijpen om leegstand in de buitengebieden te voorkomen. Er zijn heel veel redenen om deze achterstand niet te laten ontstaan. Denk daarbij aan ouderenzorg op afstand, digitaal onderwijs voor kinderen maar ook de verplichting om digitaal in verbinding te staan met belastingdienst en overheid. Echter alternatieven zijn er niet.

De initiatiefgroep heeft de oude plannen weer opgezocht en gaat zich oriënteren op de mogelijkheden om als bewoners samen de aanleg van glasvezel op te pakken. De overheid heeft tot op heden slechts zeer beperkt ondersteuning willen verlenen vanwege de grote angst voor staatssteun perikelen. Nadat KPN heeft besloten de achterstand in het buitengebied te laten bestaan lijkt nu ook CIF niet bij machte om het buitengebied vooruit te helpen. Actie van de bewoners is de enige oplossing.