• Rabobank Randmeren ondersteund Cultuur in Putten

    Jolanda van Voskuilen

Rabobank Randmeren ondersteund Cultuur in Putten

08-05-2017, 09:21 | Lezersnieuws | Manouchka Derks

Ook in het nieuwe theaterseizoen adopteert Rabobank Randmeren een project van Theater Stroud. Belangrijke uitgangspunt hierbij is volgens directeur Martijn Stoffelsen van de Rabobank Randmeren, de samenwerking tussen Rabobank Randmeren, theater Stroud en lokale maatschappelijke doelgroepen in Putten. Hierdoor ontstaat maatschappelijke verbondenheid en ontmoeting waardoor deelnemers in de gelegenheid gesteld worden kennis te maken met de bijzondere en inspirerende wereld van podiumkunst In Putten.

Onlangs speelde Nel Kars met de voorstelling ''Buigen voor Oranje'' in Theater Stroud waarbij de Rabobank het project ''Woord in Beeld'' adopteerde. Dit project, gekoppeld aan de voorstelling, stond in het teken van de samenwerking tussen Theater Stroud, Rabobank Randmeren, Stichting Welzijn Putten en de leerlingen van de Gabriëlschool.

Deze unieke samenwerking heeft geresulteerd in een prachtige tentoonstelling welke te zien was in de centrale hal van de Rabobank Putten en het bijwonen van de voorstelling. Rabobank medewerkster Jolanda van Voskuilen zette zich tijdens dit project in voor de nauwe samenwerking en zorgde voor een spectaculaire opening van de expositie die door burgermeester H.A. Lambooij en Rabobank directeur Martijn Stoffelsen geopend werd. Met het inmiddels afgeronde project ''Woord in Beeld'' nog vers in het geheugen, verheugen Theater Stroud en de Rabobank Randmeren zich op het volgende project in het nieuwe theaterseizoen.