SGP Putten bepleit behoud open karakter buitengebied

11-02-2019, 20:38 | Lezersnieuws | SGP

PUTTEN – Het aantal woningen in het buitengebied neemt toe, waardoor het karakter van ons buitengebied verandert. SGP Putten heeft het college gevraagd in overleg te gaan met de regio om het beleid om te buigen en ruimtelijke winst uit functieverandering te maximaliseren. 

Het Puttense buitengebied verandert snel. Talloze agrariërs beëindigen hun bedrijf als gevolg van smalle marges en overheidsregels. Door het functieveranderingsbeleid worden  tal van agrarische gebouwen gesloopt en omgezet tot woningen. De SGP is blij dat door dit beleid oude stallen niet verder verpauperen. “Inmiddels stoppen ook grote agrarische bedrijven en neemt het aantal woningen in het buitengebied fors toe.  De verstening neemt weliswaar af, maar de ruimtelijke impact van een extra woning is veel groter dan van een stal achter een woning. Daardoor verandert het karakter van ons buitengebied”, aldus Jan van de Brink van SGP Putten. “Steenenkamer moet geen Koudhoorn worden en Huinen geen Veenhuizerveld.” 

Tijdens de raadsvergadering van 10 januari jl. heeft de SGP het college gevraagd in overleg te gaan met de regio om te kijken naar mogelijkheden om het beleid om te buigen. Een optie zou kunnen zijn om de initiatiefnemers uit een ruimtelijk kwetsbaar gebied te verleiden of verplichten de nieuwe woonfunctie elders te realiseren (b.v. in dorpsranden of kernen van buurtschappen). Er kan ook gedacht worden aan het verhogen van de benodigde sloopmeters voor het verkrijgen van een woning. Het college heeft toegezegd hiermee aan de slag te gaan.