• Evert van Schoonhoven geeft een presentatie over het recht om de gemeente uit te dagen.

    Herman Luitjes

Wie daagt de gemeente Putten uit?

10-02-2019, 23:02 | Lezersnieuws | Luuk

Zo’n 25 belangstellenden hebben vorige week dinsdag de academie-avond van Wij Putten bijgewoond over het recht om de gemeente uit te dagen. Een veelvoud hiervan keek mee via Facebook.

De avond stond in het teken van het zogeheten recht om de gemeente uit te dagen, waarbij bewoners taken van de gemeente kan overnemen als zij denken dat ze het slimmer, beter of goedkoper kunnen. Evert van Schoonhoven, adviseur van de nationale helpdesk voor inwonersinitiatieven, gaf een college over wat er allemaal bij een dergelijk bewonersinitiatief komt kijken. Hij benadrukte dat het belangrijk is dat initiatiefnemers de ruimte krijgen van de gemeente, zowel van de politiek als van de ambtelijke organisatie. Er moeten daarom spelregels komen voor de start van een burgerinitiatief.

Daarin moet de gemeente ook vastleggen op welke beleidsterreinen inwoners gebruik kunnen maken van dit recht. Ook moet de gemeente zicht houden op de risico’s die een initiatief met zich mee kan brengen. Wel benadrukte Van Schoonhoven dat het belangrijk is dat de gemeente uitgaat van vertrouwen. Anders komt er nooit een initiatief van de grond. Inwoners moeten bij de gemeente terecht kunnen met vragen, maar kunnen zich uiteraard ook richten tot de nationale helpdesk van Van Schoonhoven.

Fractievoorzitter Herman Luitjes van Wij Putten was blij met de uiteenzetting. “In het coalitieakkoord hebben we opgenomen dat we inwoners meer willen betrekken bij de uitvoering van beleid. Daarbij zijn begrippen als vertrouwen, zekerheid en zeggenschap essentieel in de verhouding tussen de inwoners en de gemeente”, aldus Luitjes. Ook is er voor 2019 extra geld voor burgerparticipatie uitgetrokken.

Op initiatief van Wij Putten heeft de gemeenteraad vorig jaar het college opgeroepen om in de eerste helft van 2019 burgerparticipatie aan de orde te stellen in de gemeenteraad. “We zijn benieuwd wanneer het college hiermee komt en zitten er echt op te wachten”, aldus Luitjes.

De academie-avond is live en integraal uitgezonden via de Facebookpagina van Wij Putten, waar de bijeenkomst ook terug te zien is. “Voor een eerste pilot zijn we erg tevreden over het resultaat: los van de aanwezigen waren er veel mensen die live of achteraf via Facebook mee keken”, aldus Arap-John Tigchelaar, commissielid van Wij Putten en verantwoordelijk voor de communicatie van de fractie via social media.