• Zonnepanelen leveren een bijdrage aan de duurzaamheid.

    Arap-John Tigchelaar
  • Wij Putten op bezoek bij een windmolen.

    Ara--John Tigchelaar

Wij Putten Academie over duurzame energie

24-03-2019, 23:23 | Lezersnieuws | Luuk

Wij Putten houdt op woensdag 3 april een academieavond over duurzaamheid, het opwekken van energie en de gevolgen van het Klimaatakkoord voor Putten.

Hoe gaat Putten om met de opdrachten uit het Klimaatakkoord? Kunnen we in Putten echt alle benodigde energie opwekken met zonnepanelen, windmolens, aardwarmte, aquathermie, biovergisting en dergelijke? Lukt het Putten om in de komende jaren heel veel energie te besparen? Op al deze vragen zoekt Wij Putten een antwoord tijdens de academieavond op woensdag 3 april.

In mei of juni van dit jaar wordt waarschijnlijk het nationale Klimaatakkoord getekend. Daarmee is elke gemeente in Nederland verplicht om CO2-uitstoot als gevolg van energiegebruik sterk te verminderen. Herman Luitjes, fractievoorzitter van Wij Putten: “Als Putten de verplichting vanuit het Rijk krijgt om aan de slag te gaan met de energietransitie, dan kunnen we ons daar maar beter tijdig goed op voorbereiden.”

Reductie van CO2-uitstoot kan door energie te besparen en door energie duurzaam op te wekken. Luitjes: “In de Wij Putten Academie gaan we eerst de opgave die Putten vanuit het Rijk krijgt verkennen. Hoe groot is die opgave eigenlijk? Wanneer moet het klaar zijn? In 2030 of in 2050? Dat maakt wel wat uit. Wat is er nodig om die opgave te kunnen invullen. Stel je legt alle daken in Putten vol met zonnepanelen, hoe ver ben je dan?”

Het tweede deel van de avond wordt stilgestaan bij wat er dicht bij huis mogelijk is. Denk aan zonnepanelen, zonnecollectoren, warmtepompen, et cetera. Dat kan individueel, maar ook collectief in een coöperatieve vereniging. Energieadviseur duurzaamheid Robert Colijn vertelt daar meer over, vanuit zijn ervaring, kennis en kunde op dit gebied. Hij heeft ervaring met het opzetten van coöperatieve zonneparken. Bij zulke initiatieven blijven de revenuen in het dorp en alle betrokkenen profiteren. Economisch voordeel als gevolg van duurzaamheid, kan dat? Robert Colijn gaat hierop in. Luitjes: “Kunnen inwoners, ondernemers en gemeente gezamenlijk de energietransitieklus klaren? We gaan proberen hierop een antwoord te krijgen en iedereen kan tijdens een academie actief meedenken en praten.”

Iedereen is van harte welkom bij deze Wij Putten Academie: woensdag 3 april, in de Huifkar, Kerkstraat 67, aanvang 19.30 uur.