• Het fietsverkeer op de Stationsstraat moet veiliger.

    Henri Luitjes
  • Er komt veel vrachtverkeer door de Stationsstraat.

    Henri Luitjes

Wij Putten onderzoekt Stationsstraat

27-06-2016, 09:41 | Lezersnieuws | Luuk Obbink

Wat moet er aan de Stationsstraat gebeuren om de veiligheid te verbeteren en het woongenot te vergroten? Dat gaat Wij Putten komende vrijdag en zaterdag voorleggen aan gebruikers en aanwonenden van deze straat.

In het nu lopende collegeprogramma is opgenomen dat de verkeersveiligheid van de Stationsstraat wordt aangepakt, zodra het tweede deel van de Henslare is aangelegd. Zover is het nog niet, maar wat Wij Putten betreft is het wel tijd om alvast te gaan nadenken over wat er aan deze verkeersader te verbeteren valt. Een ploeg van leden van Wij Putten gaat daarom komende vrijdag en zaterdag aan passanten en aanwonenden vragen wat er wat hen betreft moet gebeuren om het woongenot en de verkeersveiligheid hier te verbeteren.

"De geplande reconstructie van de Stationsstraat is in het belang van iedereen die in Putten en omgeving woont, want het gaat om de verkeersveiligheid", legt raadslid Rien van den Hoek van Wij Putten uit. "Maar net als destijds bij de aanleg van de vrij liggende fietspaden aan de Harderwijkerstraat, hechten we veel waarde aan het oordeel van aanwonenden. Zij zijn er het meest direct bij betrokken en kennen de situatie ter plekke het best."

Wij Putten gaat de resultaten van de enquête gebruiken bij het innemen van een standpunt over de inrichting van de Stationsstraat. De enquête staat overigens los van de reguliere inspraak die de gemeente Putten rond dit soort onderwerpen organiseert