Woningstichting Putten zet zich in voor betaalbaar en duurzaam wonen

18-02-2019, 15:40 | Lezersnieuws | Woningstichting Putten

Op vrijdag 15 februari zijn directies van 170 corporaties samen met Urgenda naar Den Haag getogen om het belang te bepleiten van betaalbaar en duurzaam wonen.

Ook directeur-bestuurder Marieta Peek was van de partij, want Woningstichting Putten (WSP) betaalt een flink bedrag aan verhuurderheffing. In 2019 al 2 miljoen euro, een aanzienlijk bedrag dat beter ingezet kan worden om het bestaande bezit te verduurzamen. WSP wil zich inzetten om goed voor de aarde te zorgen en voor de portemonnee van haar huurders. Want zonder deze duurzame aanpassingen lopen de energielasten verder op.

Gemeente en huurdersorganisatie steunen de actie

De Huurdersorganisatie Putten is blij met de actie van WSP, die hiermee heeft laten zien dat ze echt voor de huurders staat. En ook de gemeente onderstreept het belang van betaalbare en duurzame sociale huurwoningen.

Belastingen voor sociale verhuurders

De overheid stelde de verhuurderheffing in tijdens de zware recessie. De afspraak was dat die tijdelijk zou zijn, maar het kabinet is dat vergeten. Sterker nog, de belasting wordt steeds hoger en er komen nieuwe bij, zoals de belastingmaatregel ATAD en vennootschapsbelasting. Daarmee zijn de twee maanden huur die de huurder in de sociale huisvesting afdraagt inmiddels meer dan vier maanden per jaar per huurder geworden.

IJzersterk systeem

Dertig procent van alle Nederlanders woont in een sociale huurwoning. Dat zijn mensen met een bescheiden inkomen tot ca. € 38.000 per jaar. Woningcorporaties zorgen ervoor dat deze huurders goed kunnen wonen: ze houden de huurprijzen laag en bij sociale of financiële problemen zoeken ze samen naar oplossingen. Veel zorgorganisaties huren bij woningcorporaties woningen voor hun cliënten. Al met al creëert dat een sterk sociaal netwerk en maatschappelijk vangnet. Dit systeem wordt wereldwijd geroemd en kost de overheid niets.