• Wijnand Kooijmans

Geen zonnepanelen op dorpshuis Vierhouten toegestaan

VIERHOUTEN Het monumentale karakter van het dorpshuis in Vierhouten maakt dat hier geen zonnepanelen op het dak mogen worden geplaatst.

Wijnand Kooijmans

Dat zegt het college van burgemeester en wethouders van Nunspeet in antwoord op vragen van raadslid Evert Leusink van de ChristenUnie. Hij vroeg zich af waarom het college geen medewerking wilde verlenen aan het plaatsen van zonnepanelen op het dak van dorpshuis Horsterhoek. Overigens is, zo geeft het college aan, door het bestuur van de Dorpsgemeenschap Vierhouten ook geen aanvraag ingediend voor het plaatsen van zonnepanelen.

DAKEN In principe kan voor het plaatsen van zonnepanelen op een monument een vergunning worden afgegeven. Binnen de gemeente Nunspeet geldt dat geen vergunning wordt verleend voor plaatsing van zonnepanelen op daken die zichtbaar zijn vanaf de openbare weg. Argument is dat zonnepanelen

wezensvreemde objecten zijn bij de monumenten en zo afbreuk wordt gedaan aan de monumentale waarde.

Een standpunt dat overigens door de meeste gemeenten in Nederland, maar ook door de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed als standpunt wordt ingenomen. Het dorpshuis is overigens eigendom van de gemeente zelf. Het afgeven van een vergunning heeft, zo wordt aangevoerd, ongewenste gevolgen voor aanvragen voor het plaatsen van zonnepanelen op andere monumenten.

ENERGIESCAN Voor het dorpshuis is inmiddels wel een energiescan uitgevoerd. Op basis hiervan gaat het college met zowel de Dorpsgemeenschap als de voetbalvereniging Vierhouten in gesprek welke maatregelen mogelijk zijn om het dorpshuis te verduurzamen. Uitgangspunten voor het gesprek zijn

de gemeentelijke ambities maar ook het feit dat het dorpshuis een monument is.

In beginsel kan voor duurzaamheidsmaatregelen een duurzaamheidslening worden verstrekt. Voor het dorpshuis geldt dat de gemeente inhoudelijk en financieel verantwoordelijk is voor zowel de bouwkundige staat als het onderhoud. Dat maakt dat er alleen een lening kan worden verstrekt voor maatregelen waarvoor de twee betrokken verenigingen in Vierhouten zelf investeringen doen.