Gespreksgroep mantelzorgers voor dementie patiënt

ELSPEET In Elspeet gaat eind september de gespreksgroep voor mantelzorgers die zorgen voor een naaste met geheugenproblemen/dementie van start. De bijeenkomsten worden begeleid door Steunpunt Mantelzorg Nunspeet. Doelstelling van deze gespreksgroep is het samenbrengen van mantelzorgers die zorgen voor mensen met dementie en die vanuit hun rol als mantelzorger ondersteuningsvragen hebben.

In de gespreksgroep wordt informatie, advies en ondersteuning gegeven in het omgaan met de (veranderende) zorgsituatie. Ook worden er concrete handvatten en adviezen meegegeven. Er is ruimte voor eigen inbreng (thema's en vragen), daarnaast komen er professionals aan het woord. Deelnemers vinden bij elkaar erkenning en herkenning in hun zorgsituatie. In het gesprek met elkaar kunnen ervaringen worden gedeeld, informatie uitgewisseld en wordt de mogelijkheid geboden om van elkaars ervaringen te leren.

Alle zeven bijeenkomsten worden gehouden in De Oranjehof in Elspeet. Deze duren 1,5 uur op de woensdag (ongeveer om de week) van 10.30 tot 12.00 uur in de maanden september tot en met december.

Wie meer wil weten of zich aan wil melden, kan contact opnemen met Steunpunt Mantelzorg via 0341-257242. Contactpersonen voor deze gespreksgroep zijn: Harmke Drost en Nienke Schraa. Aanmelden kan ook per mail: mantelzorg@hetvenster-nunspeet.nl