Gewijzigde voorrangssituatie Stationsplein Nunspeet

NUNSPEET De voorrang voor fietsers bij de F.A. Molijnlaan (Stationsplein) in Nunspeet is opgeheven. Automobilisten hebben dus voorrang. Eerder dit jaar is het besluit genomen om de voorrang voor fietsers op de F. A Molijnlaan op te heffen. Daarmee wordt de verkeersveiligheid vergroot. Het is namelijk gebleken dat fietsers uit twee richtingen schrikreacties bij automobilsten teweeg brengen en daarmee de onveiligheid veroorzaken. Tegelijkertijd is ook de zebra weggehaald omdat anders verwarring zou kunnen ontstaan bij fietsers. Voetgangers kunnen ook zonder de zebra op een veilige en directe wijze in twee gedeelten de F.A. Molijnlaan oversteken.