Natuur en milieu

PUTTEN Vijf plannen voor grootschalige energieopwekking in Putten mogen verder worden ontwikkeld. De leden van de commissie economie, bestuur en openbare ruimte stellen wel als harde voorwaarde dat er een goede communicatie met alle betrokkenen op gang moet komen. Ook moet er worden gezorgd voor draagvlak bij betrokkenen.
PUTTEN Waterschap Vallei en Veluwe beëindigt het verbod om water uit kanalen, beken en sloten te onttrekken. De beëindiging van het verbod gaat op 24 oktober in. Vooral in de grotere watergangen, onder andere in de Gelderse Vallei, is volgens het Waterschap herstel te zien. De afvoer van water komt weer op gang.
Advertorial
PUTTEN Onze huid is het meest kostbare bezit en verdient het allerbeste. Daarom is er Beauty Drôme Putten. Een team van vijftien schoonheidsspecialistes en...
PUTTEN Dankzij de vele regen van de afgelopen weken zijn er heel veel paddenstoelen te bewonderen in de Puttense bossen en op de heidevelden. Afgelopen zondag was het uitzonderlijk warm en trokken veel mensen erop uit om te genieten van het bos in herfstkleuren. Op diverse tijdlijnen op Facebook waren veel foto's te bewonderen van...
Advertorial
ERMELO/PUTTEN Om geïnteresseerden kennis te laten maken met golf houdt The Links Valley zondag 15 september en zondag 19 oktober van 10.00-16.00 uur Open...
PUTTEN (ANP) Wolven mogen in Europa alleen preventief worden doodgeschoten als aan heel strikte voorwaarden wordt voldaan. Het Europees Hof van Justitie heeft dat bepaald in een Finse zaak over de beschermde diersoort. Afschieten mag alleen als grondig is vastgesteld dat er geen andere bevredigende oplossing is, aldus de rechters. 
Advertorial
SPEULD Met de naam autoVerbeek is in Speuld een einde gekomen aan het tijdperk van Arie Schouten. Na ruim anderhalf jaar na de overname is volgens Bas...
PUTTEN Gemeentebelangen wil weten of de gemeente Putten de afvalbakken heeft verwijderd uit het bos. Indien dit is gebeurd, baart het de fractie grote zorgen, omdat dan de vraag is waar het afval van bezoekers blijft.
PUTTEN Putten is nog niet rijp om alle woningen van het aardgas af te sluiten. Nut en noodzaak worden niet ingezien en daarmee ontbreekt het draagvlak voor ingrijpende maatregelen. Dat werd duidelijk tijdens het eerste door De Puttenaer gehouden dorpsgesprek, dat door bijna honderd mensen werd bezocht.
PUTTEN In 2050 CO2-neutraal zijn, en als het even kan al eerder van het aardgas af. Twee immense opdrachten die alle gemeenten in Nederland, en dus ook Putten, vanuit Den Haag hebben ontvangen. Twee opdrachten ook, die nog wel eens als dezelfde worden gezien. Maar feitelijk is aardgasvrij wonen niet zomaar ook CO2-neutraal wonen. Sterker nog,...