Politiek

PUTTEN Het parkeerterrein bij Stroud wordt geen parkeerschijfzone. Dit heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Putten besloten. Hiermee neemt het college het advies over van de Commissie Bezwaarschriften en trekt ze het verkeersbesluit in.
PUTTEN De burgemeesters van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG) hebben woensdag gestemd over de reorganisatieplannen die ze zelf hadden opgesteld. Van de 22 gemeenten stemde alleen burgemeester Lambooij tegen het plan. Hij deed dit op uitdrukkelijk verzoek van de Puttense gemeenteraad. De afgelopen tijd was er de nodige...
Advertorial
PUTTEN Onze huid is het meest kostbare bezit en verdient het allerbeste. Daarom is er Beauty Drôme Putten. Een team van vijftien schoonheidsspecialistes en...
PUTTEN De tijd waarbinnen Putten moet aangeven hoe de gemeente denkt in de toekomst de energiedoelstellingen te halen is te kort om de burgers hierbij voldoende te betrekken.
PUTTEN Het 'piept en kraakt' binnen de politie Oost-Nederland. Maar desondanks slaagt men erin knelsituaties binnen het team Putten, Ermelo en Harderwijk te voorkomen. Dat heeft, zo zegt burgemeester Henk Lambooij in antwoord op vragen van Herman Luitjes (Wij Putten) door een pragmatische en flexibele benadering.
Advertorial
Beste zelfstandig reisadviseur van Gelderland
PUTTEN In het jaarwisselingsinterview blikt de burgemeester van Putten terug op het jaar 2019. En hij kijkt vooruit naar 2020. Thema's als wonen, herdenken en het nieuwe centrum komen aan bod. Maar ook de uitdagingen die er liggen binnen het sociaal domein.
PUTTEN In een interview met gemeente Putten blikt burgemeester Lambooij vrijdag vooruit op de jaarwisseling 2019-2020. In het interview komen verschillende onderwerpen aan bod zoals vuurwerkvrijezones, vreugdevuren, oude tradities en het voorkomen van inbraak. 
Advertorial
SPEULD Met de naam autoVerbeek is in Speuld een einde gekomen aan het tijdperk van Arie Schouten. Na ruim anderhalf jaar na de overname is volgens Bas...
PUTTEN De gemeenteraad van Putten koos op 5 september 2019 Ewoud 't Jong (SGP) tot wethouder van de gemeente Putten. Hij volgde Nico Gerritsen op die tussentijds terugtrad vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Inmiddels is 't Jong (52) ruim honderd dagen wethouder. Een goed moment om een eerste balans op te maken.
Nog niet zo lang geleden werd ik door de politie geïnformeerd over een nare inbraak in onze gemeente. Het betrof de roof van oude familiesieraden met een grote emotionele waarde. Het verhaal raakte mij. Inbraken hebben impact; er zijn mensen in je huis geweest, er zijn dingen vernield. Dat voelt niet goed. En als er dan ook nog spullen worden weggehaald waar...
PUTTEN Aan de Wallenbergstraat in Putten mogen twee appartementencomplexen wordt gebouwd met in totaal 26 woningen in de sociale sector. Binnen de raadscommissie bestaan geen bezwaren tegen de bouw, zij het dat enkele partijen wel nog een discussie hierover willen voeren in de raadsvergadering van 9 januari.